Når du parkerer og overnatter med bobil 

Hovedregelen er at du kan kjøre og parkere bobilen langs offentlig vei på samme måte som med vanlig bil. Du kan også kjøre og parkere langs privat vei i utmark, så lenge grunneieren ikke har forbudt ferdsel på veien. 

Kommunene har rett til å sette begrensninger for parkering av bobil etter plan- og bygningsloven. Du kan derfor oppleve at kommunen har forbud mot bobilparkering noen steder, og i stedet har lagt til rette for bestemte områder der du kan parkere bobil. Mange av de store byene forbyr parkering med bobil utenfor steder der det er tilrettelagt for det. Her finner du oversikt over dedikerte bobilparkeringer bobilplassen.no. Der finner du også oversikt over tømmestasjoner for bobil.

Private grunneiere har også rett til å sette grenser for parkering av bobil. Se derfor etter skilt som forbyr parkering av bobilen.

Kan du overnatte med bobilen på parkeringsplassen? 

Dersom det er lov å parkere bobilen, så vil det i utgangspunktet også være lov å overnatte i bilen, men vær oppmerksom på tidsbegrensninger på parkering og overnattingSe etter skilting om dette. Det er ikke nødvendigvis så lurt å kjøre bobilen ned i sentrum i de større byene. Det er utfordrende å manøvrere en stor bobil, og vanskelig å parkere. Bruk gjerne utfartsparkeringene i utkanten av byen i stedet, og vær oppmerksom på tidsbegrensning som vanligvis er 48 timer, noen steder 24 timer. Det beste er å bruke dedikerte bobilparkeringer. 

Skaff deg NAF Campingguide når du skal på bobilferie!

Kan du overnatte på rasteplasser langs veien? 

I utgangspunktet har du rett til å parkere og overnatte med bobilen på rasteplasser, men det er vanligvis en tidsbegrensning på ett døgn på overnattingerDet er viktig å vise hensyn og respektere tidsbegrensningene.   

Som NAF-medlem kan du få rabatt på campingavgiftene på alle NAF Camp-plasser. En oversikt over alle campingplassene i Norge finner du i guiden Camping i Norge. Guiden kan du for eksempel hente gratis på våre NAF-sentre og øvingsbaner. 

Ferdsel og camping med bobil i utmark 

Allemannsretten gir rett til å ferdes og parkere med bobil langs vei i utmark, så lenge du viser hensyn og opptrer varsomt. Private grunneiere kan likevel forby ferdsel og parkering langs privat veiSe derfor etter bom eller skilt som viser at det er ferdselsforbud langs veien.   

I utgangspunktet kan du også overnatte fritt med bobilen langs vei utmark, så lenge du opptrer hensynsfullt og ikke camper i nærheten av bebyggelse 

Friluftsloven regulerer ferdsel, rasting og telting i utmark, og ifølge forarbeidene gjelder loven også for bobil. Friluftsloven § 9 gir rett til å campe med bobil i utmark så lenge det ikke er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre, som det heterSørg likevel for at du ikke plasserer bobilen for nær bebyggelse; Du har ikke rett til å campe nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Hovedregelen er også at du ikke kan overnatte i mer enn 2 døgn uten at du får tillatelse til dette fra grunneieren. Men denne regelen gjelder ikke i høgfjellet og i områder som er langt fra bebyggelsemed mindre campingen fører til nevneverdig skade eller ulempe. 

Villcamping er likevel ikke lov. Du har derfor ikke lov til å kjøre bobilen ut i terrenget utenfor veien. 

9. taktelt2.jpg

TAKTELT: Du kan campe i utmark med taktelt på bilen.

Bilferie med telt

De samme reglene som for camping med bobil, gjelder også for deg som vil sette opp teltet i utmark. Forskjellen er at du kan sette opp teltet utenfor veien. Det kan du ikke gjøre med bobilen; Villcamping der du setter bobilen eller bilen din ut i terrenget utenfor veien, er ikke lov.

Du kan også campe i utmark med camp-let der teltet er montert på en tilhenger, eller med taktelt på bilen, men pass på at bilen og tilhengeren er plassert på veien eller på oppstillingsplass, og ikke ute i terrenget. Camping på rasteplasser er i utgangspunktet ikke lov. 

Les vår test av campingutstyr!

Hva er egentlig utmark? 

Utmark er skog, fjell, myr og kystområder og andre områder som ikke defineres som innmark. Som innmark regnes gårdsplass, hustomt, dyrket mark og liknende områder der det normalt vil være til bry for grunneieren om du ferdes. Det kan være vanskelig å sette en klar grense mellom hva som er innmark og utmark. Er du usikker på om du beveger deg på innmark eller utmark, så bør du unngå å ferdes og å campe på stedet med bobilen.

Kjøring med bobil i utlandet

Lurer du kanskje på reglene for kjøring med bobil eller campingvogn utenlands? Generelt er det få eller ingen hindringer for ordinære bobiler og campingvogner som tilfredsstiller norske krav og regler. Men på visse veier og i noen bysentra kan det være spesielle restriksjoner på bredde eller høyde. Da må du selvfølgelig rette deg etter skiltene.

Andre ganger kan det være bestemte regler som går på maksimal hastighet i forhold til vekt. I tillegg kan det være særskilte regler for veistrekninger med bratte stigninger, for eksempel i fjellområder.

Når det gjelder overnatting på rasteplasser utenfor Norge – er det andre regler som gjelder. I Danmark må du for eksempel overnatte på godkjente campingplasser eller benytte en av de mange forskjellige bobilplasser. I Tyskland må du stå på enten campingplass eller såkalte Stellplätze.

Skal du utenlands med bobilen kan det være lurt å ha i bakhodet at du som NAF-medlem får rabatt på flere campingplasser i utlandet.