Mange byer i Italia har innført begrensninger mot å kjøre inn i sentrum – spesielt gjelder dette eldre bybebyggelse («centro storico») – uten at du har en særlig tillatelse. 

Ordningen kalles Zona Traffico Limitato (ZTL), og gjelder vanligvis mellom klokka 08 og 18. Men reglene kan variere fra by til by.

Du trenger en meget god grunn

For å få en slik tillatelse må du ha en god grunn som tilsier at du må kjøre i sentrum. Eksempler på slike er:

  • Bevegelseshemming
  • At du bor der

Tillatelsen skal plasseres godt synlig i bilens frontrute. Bor du i sentrum vil det være naturlig å henvende seg til hotellet om hjelp til slik tillatelse. Det er ikke et alminnelig salg av slike tillatelser.

Overvåkning

Inne i byene er det plassert kameraer overalt som tar bilder av alle bilene som ferdes der, sentrum er med andre ord godt overvåket.

Det er godt skiltet før man kommer inn i et slikt område, det bør derfor ikke være problematisk å bli oppmerksom på kravet til tillatelse.

Kjører man i sentrum uten spesiell tillatelse, vil det bli utstedt bot.

I Milano er det dessuten en egen forurensingsavgft for den indre bykjerne, i tillegg til ZTL.

Svært kostbart å bryte forbudet

Skulle man imidlertid være så uheldig å ha rotet seg inn i et slikt område kan det fort bli kostbart. Kameraene er plassert forholdsvis tett og det blir ilagt bot for hver gang man blir fotografert. Følgelig kan man risikere å få flere bøter med kort mellomrom i det samme området.

Som hovedregel er man selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med trafikkreglene på stedet. Vil du kjøre i Italia betyr dette at du selv er ansvarlig for å gjøre deg kjent med de italienske trafikkreglene.

Trafikkforseelsen blir godt dokumentert i Italia, og bildene som tas blir tatt vare på. I boten som sendes ut får du tildelt et brukernavn og et passord som du kan benytte deg av på nettet.

Ved å logge deg inn på nettstedet får du anledning til å se bildene. På bildene er sted, dato og tid dokumentert.

Dette betyr at du kan få kravet tilsendt inntil fem år etter overtredelsen. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at du kan risikere å få bøter i lang tid etter Italia-besøket.

Du bør betale boten

NAF oppfordrer alle til følge lover og regler og gjøre opp for seg.  Italienske myndigheter har i følge Den Kongelige norske ambassaden ingen reell mulighet til å tvangsinnkreve boten over landegrensene.

Bilen kan beslaglegges

Har du benyttet egen bil, kan du risikere at det blir tatt beslag i bilen hvis du kommer tilbake. Har du imidlertid leid bil, vil utleiefirmaet sørge for at det blir oppført en anmerkning på ditt navn. Uleiefirmaene er lite interessert i å betale bøtene til «alle» utlendinger som leier bil, og du kan risikere at de vil gå ganske hardt ut.

Vår anbefaling er dermed at man betaler boten.

Informasjon om Low Emission Zone i Europa