Vær oppmerksom på at veistandarden øst i Europa kan variere veldig. Det kan være nyttig å skaffe seg «Grønt kort» før du drar på bilferie. 

Nyttige kjøretips for Polen

 • Promillegrensen er 0,2
 • Forbudt å snakke i håndholdt mobiltelefon når man kjører
 • Politiet kan idømme og kreve inn bøter på stedet
 • Kjørelys påbudt døgnet rundt
 • Fartsgrenser: Byområder 50 til 60 km/t (ofte tidssoner, se lokal skilting), landevei 90 km/t, motorvei med én kjørebane i hver retning 100 km/t, motorvei med to kjørebaner i hver retning 120 km/t, større motorveier 140 km/t. (Egne fartsgrenser for tilhenger/ campingvogn og kjøretøyer med tillatt totalvekt over 3,5 tonn

Veihjelp uansett årsak!

Vi gir deg veihjelp uansett årsak, også når du leier bil.
Rabatter på overnatting, leiebil og opplevelser.

Bli medlem i dag

Nyttige kjøretips for Tsjekkia

 • Motorveiavgift må betales før innreise (Ca. 60 NOK for 7 dager)
 • Radarvarslingsutstyr er strengt forbudt. Store bøter for dette
 • Promillegrensen er 0,0 og gjelder også for syklister
 • Påbudt med sykkelhjelm for alle syklister under 15 år.
 • Førstehjelpsutstyr og reservelyspærer er obligatorisk utstyr i bilen
 • Påbudt med kjørelys døgnet rundt – som i Norge
 • Politiet kan beslaglegge førerkortet på stedet – og i ekstreme tilfeller sette bilen ut av kjørbar stand
 • Politiet kan innkreve bøter på stedet. Husk å be om kvittering
 • Generell vikeplikt for buss og sporvogn, uansett hvilken retning disse kommer fra
 • Byområder 50 km/t, landevei 90 km/t, motorvei 130 km/t. Lavere fartsgrenser for tilhenger/ campingvogn og kjøretøyer over 3,5 tonn tillatt totalvekt 

Bilferie lenger øst i Europa

 • Billig drivstoff, men noe varierende kvalitet. Sjekk at bensinen er blyfri
 • Høyst varierende veistandard. Ofte er partier av hovedveier belagt med brostein som blir såpeglatte ved regnvær
 • Husk å ta med «Grønt kort» – forsikringsbevis som du får fra forsikringsselskapet
 • La aldri vognkortet ligge i bilen. Ta det med deg hvor du går
 • La hanskerommet og evt. overtrekket til bagasjerommet stå åpent, slik at eventuelle tyver ser at det ikke er noen verdigjenstander der

Slik pakker du bilen riktig og trygt til bilferien!

Generelt på veien i Europa

 • Ha N-merket på bilen før avreise til utlandet – gjelder også tilhenger/campingvogner
 • Mange land krever «Grønt kort» (forsikringsbevis). Det gjelder fortrinnsvis Ukraina, Hviterussland, Moldova, Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Albania og Tyrkia. NAF anbefaler alle å skaffe slik dokumentasjon uansett hvor i Europa man skal
 • Så langt NAF kjenner til har alle land nå forbud mot håndholdt mobiltelefon. Blir man oppdaget venter høye bøter
 • Promillegrensen stort sett over hele Europa er nå ytterligere senket, i mange Øst-Europeiske land er den nede på null. Intet sterkere enn vann anbefales før og under bilturen
 • Kjøring med vanlig nærlys er i dag ikke uvanlig, særlig i gråvær og regn. På alle motorveier er det akseptert å kjøre med nærlys
 • Bensinprisene har økt voldsomt i hele Europa og prisforskjellen mellom Norge og de populære turmålene Frankrike, Tyskland og Østerrike har skrumpet inn betraktelig. I Storbritannia og Nederland er drivstoffet like kostbar eller dyrere enn i Norge
 • Kjører du gjennom eller forbi Luxembourg, bør du fylle tanken der. Her finner man også Europas største bensinstasjon
 • Unngå – om mulig – å fylle på stasjoner langs motorveiene. De er som oftest dyrest. Det samme er mat og drikke
 • Sørg for å ha med førstehjelpsutstyr, og gjerne reservelyspærer til bilen
 • Reservekanne med bensin er forbudt i mange land på grunn av sikkerheten
 • Sørg for å ha med deg gode og oppdaterte kart. Det er ingenting som er så frustrerende som å oppdage at veien man kjører på ikke er avmerket på kartet. Vurdér gjerne å anskaffe GPS navigasjonsutstyr

Husk

Veihjelp gjelder i hele Europa uansett hvilke bil du kjører (privat eller leiebil). Ved problemer kontakt NAFs Alarmsentral på telefon (+47) 23 21 31 00.