Bensinpriser er ikke bare prisen på pumpa. Den reelle kostnaden er også hva bensinprisen tilsvarer av en normal dagslønn i landet bensinen selges. Med en gjennomsnittlig norsk dagslønn er kanskje ikke bensinen så dyr som man skulle tro, selv om denne listen tar utgangspunkt i en literpris på hele 17 kroner. Siden sommeren 2014 har bensinprisen i Norge sunket betraktelig.

Nederst i saken kan du lese hva som bestemmer prisen på drivstoff og hvor mye som utgjør avgifter i Norge.

De ti billigste landene

Her er lista over de ti billigste landene, med valuta, gjennomsnittsinntekt og priser før jul 2014. Lista er altså omtrentelig, siden valutakurser og oljepriser endrer seg. Men lista gir en god pekepinn.

1: Venezuela: 0.07 kroner per liter.
En liter bensin tilvarer 0.03% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 233 kroner.

2: Kuwait: 1.40 kroner per liter.
En liter bensin tilsvarer 0.17% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 835 kroner.

3: Saudi Arabia: 0.80 kroner per liter.
En liter bensin tilsvarer 0.17% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 470 kroner.

4: De forente arabiske emirater: 3.00 kroner per liter.
En liter bensin tilsvarer 0.38% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 795 kroner.

5: Luxembourg: 12.10 kroner per liter.
En liter bensin tilsvarer 0.58% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 2090 kroner.

6: USA: 6.44 kroner per liter.
En liter bensin tilsvarer 0.65% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 992 kroner.

7: Australia: 9.10 kroner per liter.
En liter bensin tilsvarer 0.83% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 1098 kroner.

8: Sveits: 13.00 kroner per liter.
En liter bensin tilsvarer 0.84% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 1551 kroner.

9: Canada: 7.80 kroner per liter.
En liter bensin tilsvarer 0.87% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 900 kroner.

10: Norge: 17 kroner per liter.
En liter bensin tilsvarer 0.95% av en dagslønn. Gjennomsnittsinntekt per dag er 1794 kroner.

(Kilde: Bloomberg)

Dette bestemmer prisen på drivstoff

Drivstoffpriser svinger fra dag til dag, først og fremst fordi prisen på råolje varierer. Det er verdensmarkedets etterspørsel og tilbud som bestemmer, samt dollarkursen. I tillegg styres prisen på råolje av politisk uro rundt om i verden.

Og – når økonomien er god og forbruket høyt, ja, da stiger også oljeprisen.

Til slutt vil lokale variasjoner påvirke prisen, som en hvilken som helst vare. Eksempel på dette er en priskrig i et bestemt geografisk område. En eksakt literpris er altså umulig å oppgi, og kan være utdatert etter bare noen timer.

Ti prosent går til forhandleren

Kun ti prosent av prisen på drivstoff i Norge går til oljeselskapet. Det betyr at de ti prosentene skal dekke inn alle utgifter, fra oljeselskapet som lagrer, transporterer og leverer drivstoffet, helt til den lokale bensinstasjonen som til slutt selger deg drivstoffet og skal lønne sine ansatte.

60 prosent av prisen er avgifter; henholdsvis veibruksavgift (tidligere bensin/ dieselavgift), CO2-avgift og merverdiavgift. De resterende 30 prosentene av drivstoffprisen i Norge er innkjøpsprisen.

Hvis bensinen hadde kostet deg 10 kroner per liter, er altså tre kroner innkjøpsprisen til oljeselskapet, seks kroner er avgifter og den resterende ene krona er fortjenesten til oljeselskapet.