Langs Norges kyst finnes en mengde ferjesamband, og ferjene eies av flere private selskaper. Men det betyr ikke at ferjeselskapene kan bestemme prisen selv.

Ferjer langs riksveiene

Statens vegvesen har ansvaret for drift og forvaltning av de 17 fergesambandene langs riksveiene. Det er jo tross alt «veien i sjøen».

Prisene bestemmes i det som kalles riksregulativet for ferjer. På noen av ferjesambandene kan man bruke Autopass bombrikke.

Ferjesambandet Moss - Horten følger ikke riksregulativet, men har egne satser.

Veihjelp uansett årsak!

Vi gir deg veihjelp uansett årsak, også når du leier bil.
Rabatter på overnatting, leiebil og opplevelser.

Bli medlem i dag

Ferjer langs fylkesveiene

Rundt 100 av landets ferjesamband går langs fylkesveier. Her er det ikke Statens vegvesen som har driftsansvaret, men fylkeskommunene.

De fleste fylkeskommunale ferjesamband følger riksregulartivet som gjelder for ferjene langs riksveiene.

Her finner du mer informasjon

På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om ferjene langs riksveiene, og finne pristabeller som gjelder både for riksveier og de aller fleste fylkeskommunale ferjesamband.