En utetemperatur på 20 grader er nok til at det blir farlig dersom bilen står i solen. Derfor må hverken barn eller dyr etterlates i en parkert bil i sommervarmen.

31 grader i stillestående luft er kritisk

Små barn kan få problemer allerede i 31 grader dersom luften er stillestående. Det er den definitivt i en parkert bil. Barn er spesielt utsatt for overoppheting fordi de regulerer kroppstemperaturen mye dårligere enn voksne. Derfor håndterer et barn varme omgivelser langt dårligere enn en voksen. I tillegg er det slik at jo mindre barnet er dess større er faren for overoppheting.

Blir kroppsvarmen over 40 grader vil et barn få vanskeligheter med å puste og hjertet kan stoppe. I verste fall kan barnet dø.

Like kritisk for dyr

Rask temperaturøkning i en bil er også kritisk for familiens kjæledyr. Når temperaturen i en bil blir over 40 grader er det livstruende for en hund.