Internasjonalt førerkort finnes i to varianter; etter 1968-konvensjonen og etter 1949-konvensjonen. Her kan du lese mer om forskjellene.

Se oversikt over hvilke land som anbefaler/krever internasjonalt førerkort