Barn og voksne er godt sikret til bilferien. Men hva med hunden eller katten? Løse dyr i bilen kan være livsfarlige i en kollisjon. I tillegg kan et varmt og irritert dyr skape plutselig og trafikkfarlig kaos i bilen.

Det kan være like stor utfordring med dyr som med barn på biltur. De trenger god og sikker plassering i bilen, samtidig som det er viktig med pauser, drikke og riktig næring.

Dyrene kan skape kaos

Løse dyr i bil under kjøring kan brått og uventet forstyrre bilføreren. Kanskje er hunden tørst og irritert og vil ut. Dermed blir det fort kaos i kupeen, og føreren mister i beste fall konsentrasjonen.

Hvis du blir forstyrret på en slik måte at det skaper trafikkfarlige situasjoner kan en få bøter fordi du har forsømt aktsomhetsplikten. Straffereaksjonene blir større hvis et løst dyr har forårsaket en kollisjon eller påkjørsel av mennesker.

Kan være brudd på veitrafikkloven

Veitrafikklovens §3 sier at: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Dette er en paragraf med rom for stort skjønn, der trafikkmyndighetene kan vurdere om helheten av trafikkatferden er lovstridig.

Lov å knuse vinduet på bilen

Det er lov å knuse et bilvindu for å redde ut et dyr hvis du som forbipasserende ser at det lider inne i en varm bil. I stedet for å ta med dyret på biltur er mulig det beste tipset for dyrene å plassere dem hos venner, familie eller på dyrepensjonat.

Hundeburtest_samlebilde.jpg

TESTET 19 PRODUKTER: Syv metallbur, to bur i metallnetting, to plastbur, to tekstilbur og seks seler til sikring av hund i bil er med i vår test fra 2018.

Bur er best når du skal frakte hund i bilen

I 2018 testet vi bur og seler til sikring av hund i bilen i samarbeid med syv andre europeiske bilorganisasjoner. Testen er gjort i regi av den sveitsiske bilorganisasjonen TCS og vi har testet både kollisjonssikkerhet, komfort for hunden, brukervennlighet og vedlikehold. Størst vekt er lagt på sikkerhet for passasjerer og hund ved kollisjon.

Her er våre råd for biltur med dyr:

Sikkerhet først

  • Der det er mulig skal dyr være plassert sikkert i et bur – for alles sikkerhet
  • Hvis det ikke er mulighet for å ha dyr i bur, det finnes spesielle seler for hund som kan kombineres med bilens sikkerhetsseler.
  • Hvis ingen av disse rådene er mulige,  er eneste riktige plassering av løse dyr i bil på benplassen til passasjer foran. Passasjeren får heller bytte plass med dyret og dermed sitte bak!

Frisk luft

  • Man trenger mer friskluft inne i bilen med dyr enn med kun mennesker, bruk vifta til varmeapparatet mer enn vanlig
  • Vær oppmerksom på at for mye luft kan tørke ut dyrets øyne.

Unngå stressende dyr på bilturen

  • Det finnes beroligende midler på spray som reduserer stressnivået, brukes bl.a på hundens halsbånd

Unngå bilsyke dyr

  • Det finnes reisesyketabletter spesielt for dyr
  • Et godt råd på lik linje med barn er å la dyrene være plassert høyt, hvis mulig, slik at de kan følge med på veien.

Ta med dyret ut

  • Forlat aldri dyret i bilen, den blir raskt en varmefelle på kort tid i solen. Selv om du parkerer i skyggen kan dyret bli overopphetet. Husk: Selv om du parkerer bilen i skyggen forflytter solen seg raskt

Undersøk reglene

  • Ved bilferie utenlands må du tenke på at alle landene kan ha ulike regler når det gjelder vaksinasjoner, EU-pass og lignende.