Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring. Grønt kort kan lette situasjonen dersom du opplever et trafikkuhell og må bevise at du har gyldig forsikring.

Har du et kjøretøy med norske skilt må bilen være forsikret i et norsk forsikringsselskap. Som hovedregel vil de fleste norske forsikringsselskapene begrense sin dekning til å gjelde i Europa.

Unntak finnes, sjekk derfor med ditt forsikringsselskap hvis du skal svært langt avsted – det kan hende at forsikringen ikke gjelder i landet du vil kjøre til.

Grønt kort utstedes av ditt forsikringsselskap dersom du ellers har dekning for dette landet i din forsikring. Du må derfor sjekke vilkårene .

Veihjelp uansett årsak!

Vi gir deg veihjelp uansett årsak, også når du leier bil.
Rabatter på overnatting, leiebil og opplevelser.

Bli medlem i dag

Hvorfor grønt kort?

Grønt kort vil lette situasjonen i forbindelse med biluhell og ulykker, dersom du må dokumentere at du har gyldig forsikring på bilen.

Hvilke land krever at du har grønt kort?

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) – har en oversikt på sine nettsider som viser land de har grønt kort-avtale med såvel som land som ikke har slik avtale.

Hvor får du grønt kort? 

  • Grønt kort får du hos ditt forsikringsselskap
  • Grønt kort utstedes normalt for den perioden forsikringen din gjelder for

Forsikringen må være betalt, og kortet er uten kostnad.