Det er flere ting du bør tenke på ved leie av bil. Pris og leievilkår varierer mellom selskapene og fra land til land.

Det er derfor viktig å undersøke kontrakten nøye før du skriver under.

Leietaker er kanskje ikke er klar over hva som dekkes av forsikringen eller pris på overkjørte kilometer eller for etterfylling av drivstoff. Det er heller ikke uvanlig at det oppstår uenighet i etterkant om karosseriskader på bilen.

Huskeliste

  • Sjekk prisen nøye.
  • Sjekk kontrakten nøye.
  • Pass på å ha med førerkort og kredittkort slik at bilen kan utleveres til deg.
  • Sjekk hva forsikringen dekker og størrelsen på egenandelen ved skade.
  • Pass på at det settes en øvre grense for sperret sikkerhet i kredittkortet.
  • Hvis flere skal kjøre bilen må navn på samtlige førere oppgis.
  • Gjør deg kjent med hva slags drivstoff bilen bruker og om tanken skal fylles opp før tilbakelevering.
  • Avklar hva som skjer hvis bilen får motorstopp og hvem som skal kontaktes ved en eventuell skade.
  • Pass på at kilometerstand noteres på kontrakten både ved ut- og innlevering.
  • Kontroller bilen nøye både ved ut- og innlevering for eventuelle skader. Ta bilde og sørg for at alle skader er påført skjema før du drar av sted.

Tryggere bilferie med NAF!

NAF gir deg veihjelp i hele Europa, uansett årsak, også når du leier bil.

Bli medlem i dag

Kontrakt og forsikring

Det er viktig å ha en god skriftlig kontrakt. Alt som reguleres av leieavtalen, bør komme frem i kontrakten.  

Videre er det meget viktig å vite hva forsikringen dekker. Forsikringsvilkårene kan variere fra utleieselskap til utleieselskap, men skal fremgå av kontrakten. Skal du leie bil i utlandet anbefaler vi at du sjekker forsikringen ekstra nøye.

En ansvarsforsikring (skade som kjøretøyet gjør på andre) i utlandet dekker ikke nødvendigvis like mye som en ansvarsforsikring i Norge. Du bør derfor vurdere om det er behov for tilleggsforsikringer. Husk at små summer spart ved å tegne minste forsikringsdekning, fort kan bli dyrt.

Fører

Aldersgrense for leie av bil kan variere fra land til land. Svært ofte er grensen 21 år, og i enkelte land vil det koste ekstra om du er mellom 21–25 år. Det tilkommer da ofte et gebyr per dag. Videre må du selvfølgelig ha gyldig førerkort og i noen land kreves også internasjonalt førerkort. Dette kan du få hos oss i NAF.  

Hvis det skal være flere førere på leiebilen må navnet på samtlige oppgis. Det er da vanlig å måtte betale et tillegg for dette.

Betaling

Bilutleieselskapet vil normalt skaffe seg sikkerhet i ditt kredittkort for egenandel. Her er det viktig at det settes en øvre grense for denne sikkerheten slik at utleier ikke kan trekke et større og kanskje omtvistet beløp av ditt kredittkort.

Overtakelse og tilbakelevering

Når du skal overta bilen bør du gå over bilen sammen med representant for utleier. Sørg for at alle skader blir anmerket hos utleier før du reiser av gårde. Ta gjerne bilder. I tillegg bør kilometerstand noteres både ved utlevering og innlevering for å unngå tvist om faktisk kjørelengde og betaling for overkjørte kilometer. 

Det har vært en økning i antall saker hvor det har blitt fylt feil drivstoff. Gjør deg derfor kjent med hva slags drivstoff bilen bruker. Fyll også opp tanken før tilbakelevering av bilen. Leiebilselskapet tar seg gjerne godt betalt for å fylle opp og ved å fylle full tank selv slipper du ekstraomkostninger.

Få rabatter på overnatting, opplevelser, leiebil, drivstoff og mye mer

Bli medlem i dag

Det er ingen selvfølge at du kan krysse landegrenser med leiebilen. Det kan for eksempel være at forsikringen ikke er gyldig i andre land. Sjekk dette når du leier bilen.

Hos de fleste store leiebilselskapene vil du kunne leie bil i utlandet og kjøre til Norge eller omvendt. Vær imidlertid oppmerksom på at enveisgebyret kan være veldig høyt. Sjekk hva dette gebyret er før du bestiller og betaler leiebilen. Dette gebyret er normalt ikke inkludert i leiebilprisen, men betales på stedet.

Motorstopp og skader

Det er viktig å vite hva du må foreta deg og hvem som skal kontaktes dersom bilen får motorstopp eller bilen blir skadet. De seriøse utleierne har et eget nødnummer som kan brukes ved havari eller skade. Sjekk at slikt nummer finnes før avreise. Skulle du ikke få hjelp via slikt nødnummer, kan du ta kontakt med NAF Assistanse.

Bilutleienemda

For billeie i Norge er det opprettet en egen klagenemnd for bilutleie. Dette er et samarbeid mellom Forbrukerrådet og Norges Bilutleieforbund. Behandlingen i Bilutleienemnda er gratis.

Mer informasjon hos Forbrukerportalen.no - Klagenemnd bilutleie

NAF Medlemsfordeler

Før du bestiller leiebil anbefaler vi å sjekke om du har medlemsfordeler i organisasjoner eller klubber som kan gi rabatt ved leie av bil. NAF har et samarbeid med Hertz hvor våre medlemmer får rabatt.