Det er flere ting du bør tenke på ved leie av bil. Pris og leievilkår varierer mellom selskapene og fra land til land. Det er derfor viktig å undersøke kontrakten nøye før du skriver under.

Du er kanskje ikke er klar over hva som dekkes av forsikringen eller pris på overkjørte kilometer eller for etterfylling av drivstoff. Det er heller ikke uvanlig at det oppstår uenighet i etterkant om karosseriskader på bilen.

Sjekkliste før leie:

  • Sjekk prisen og kontrakten nøye.
  • Se hvilke forsikringer som er inkludert i leien, og vurder om du skal kjøpe ekstra forsikringer.
  • Vurder egenandelen ved skade. Har du medlemskap med veihjelp hos oss, har du allerede egenandelsforsikring for leiebil (super CDW) inkludert. Vår forsikring dekker kaskoskader inntil 20.000 norske kroner.

Huskeliste ved utlevering:

  • Ha med både førerkort og kredittkort når bilen kan utleveres, og husk at det skal settes en øvre grense for sperret sikkerhet i kredittkortet ditt.
  • Hvis flere skal kjøre bilen må navn på samtlige førere oppgis.
  • Gjør deg kjent med hva slags drivstoff bilen bruker og om tanken må fylles opp før tilbakelevering.
  • Avklar hva som skjer hvis bilen får motorstopp og hvem som skal kontaktes ved en eventuell skade. Har du medlemskap med veihjelp, kan du også ringe oss – når du kjører leiebil i Europa.
  • Noter kilometerstand på kontrakten både ved ut- og innlevering.
  • Kontroller bilen nøye både ved ut- og innlevering for eventuelle skader. Ta bilde og sørg for at alle skader er påført skjema før du drar av sted.

Vi har laget en oversikt over de vanligste leiebilforsikringene litt lenger ned.

Ta vare på kontrakten og sjekk ut forsikring

Det er viktig å ha en god skriftlig kontrakt. Alt som reguleres av leieavtalen, bør komme frem i kontrakten.  

Videre er det meget viktig å vite hva forsikringen dekker. Forsikringsvilkårene kan variere fra utleieselskap til utleieselskap, men skal fremgå av kontrakten du får. Skal du leie bil i utlandet anbefaler vi deg at du sjekker forsikringen ekstra nøye.

En ansvarsforsikring (skade som kjøretøyet gjør på andre) i utlandet dekker ikke nødvendigvis like mye som en ansvarsforsikring i Norge. Du bør derfor vurdere om det er behov for tilleggsforsikringer. Husk at små summer spart ved å tegne minste forsikringsdekning, fort kan bli dyrt.

Husk førerkortet ditt

Aldersgrense for leie av bil kan variere fra land til land. Ofte er grensen 21 år, og i enkelte land vil det koste ekstra om du er mellom 21–25 år. Det tilkommer da ofte et gebyr per dag. Videre må du selvfølgelig ha gyldig førerkort og i noen land kreves også internasjonalt førerkort. Dette kan du få hos oss i NAF.  

Hvis det skal være flere førere på leiebilen må navnet på samtlige oppgis. Det er da vanlig å måtte betale et tillegg for dette.

Sikkerhet for egenandel

Bilutleieselskapet vil normalt skaffe seg sikkerhet i ditt kredittkort for egenandel. Her er det viktig at det settes en øvre grense for denne sikkerheten slik at utleier ikke kan trekke et større og kanskje omtvistet beløp av ditt kredittkort. (De fleste steder må kredittkortet som skal brukes, stå i ditt navn – og ikke den du reiser med.)

 

host-bil-COLOURBOX12225302.jpg

Vårt medlemskap med veihjelp inkluderer egenandelsforsikring for leiebil (super CDW) i hele Europa – slik at du kan takke nei til dyre ekstraforsikringer og spare mye penger.

Overtakelse og tilbakelevering

Når du skal overta bilen bør du gå over bilen sammen med representant for utleier. Sørg for at alle skader blir anmerket hos utleier før du reiser av gårde. Ta gjerne bilder. I tillegg bør kilometerstand noteres både ved utlevering og innlevering for å unngå tvist om faktisk kjørelengde og betaling for overkjørte kilometer. 

Det har vært en økning i antall saker hvor det har blitt fylt feil drivstoff. Gjør deg derfor kjent med hva slags drivstoff bilen bruker. Fyll også opp tanken før tilbakelevering av bilen. Leiebilselskapet tar seg gjerne godt betalt for å fylle opp og ved å fylle full tank selv slipper du ekstraomkostninger.

Det er ingen selvfølge at du kan krysse landegrenser med leiebilen. Det kan for eksempel være at forsikringen ikke er gyldig i andre land. Sjekk dette når du leier bilen.

Hos de fleste store leiebilselskapene vil du kunne leie bil i utlandet og kjøre til Norge eller omvendt. Vær imidlertid oppmerksom på at enveisgebyret kan være veldig høyt. Sjekk hva dette gebyret er før du bestiller og betaler leiebilen. Dette gebyret er normalt ikke inkludert i leiebilprisen, men betales på stedet.

Les mer om: Lurt for 10.000 kroner av spansk leiebilfirma – reddet av NAF

Motorstopp og skader

Det er viktig å vite hva du må foreta deg og hvem som skal kontaktes dersom bilen får motorstopp eller bilen blir skadet. De seriøse utleierne har et eget nødnummer som kan brukes ved havari eller skade. Sjekk at slikt nummer finnes før avreise. Skulle du ikke få hjelp via slikt nødnummer, kan du ta kontakt med oss i NAF.

Klage på leiebil

Har du en tvist med utleieselskapet må du i første omgang klage direkte til dem. Lar tvisten seg ikke løse kan du klage saken til Forbrukerrådet hvis den gjelder leie av bil i Norge. Gjelder saken leie av bil i utlandet kan du kontakte Forbruker Europa for hjelp.  

Vi har flere medlemsfordeler

Før du bestiller leiebil anbefaler vi å sjekke om du har medlemsfordeler i organisasjoner eller klubber som kan gi rabatt ved leie av bil. NAF har et samarbeid med Hertz hvor våre medlemmer får rabatt.

Skulle du være uheldig på reisen, får du som NAF-medlem med veihjelp hjelp til leiebilen i Europa.

I tillegg dekker vår egenandelsforsikring på leiebil opptil 20.000 kroner i egenandel og er også allerede inkludert i ditt medlemskap med veihjelp – i hele Europa.

Oversikt over de vanligste leiebilforsikringene

Det er en jungel av leiebilforsikringer og er du ikke vant med å leie bil kan man fort bli forvirret over alle forsikringene. Her er en oversikt med våre vurderinger. Det er du selv som må vurdere hvilke forsikringer du ønsker i tillegg, og om dekningen i forsikring og NAF-medlemskapet ditt med veihjelp er godt nok for ditt behov.

Kasko og ansvar:

Er normalt inkludert i Europa.

Utvidet kasko for hjul og vindu: 

En utvidet kaskoforsikring kan være uforholdsmessig dyr, så vurder om du trenger denne. Merk at skade på glass ikke dekkes av kaskoforsikringen og heller ikke av NAFs egenandelsforsikring på leiebil. Dekning for skade på hjul kan ligge utenfor den ordinære kaskoforsikringen. Vår egenandelsforsiking dekker kaskoskader, men for at hjul skal være dekket, må kaskoen inneholde dekning for hjul for at NAF skal dekke egenandelen. Les mer om vår egenandelsforsiking på leiebil.

Tyveri av bil:

Er normalt inkludert i Europa.

Tyveri av eiendeler:

Denne dekkes normalt av reiseforsikringen din. Vurder om du har behov for dette.

Personlig ulykkesforsikring:

Denne forsikringen er veldig dyr i forhold til dekningen. Du har sannsynligvis denne dekningen i reiseforsikringen, så sjekk denne og eventuelt vurder ditt behov for dette.

Reduksjon av egenandel ved personlig ulykke:

Denne dekkes normalt av reiseforsikringen din.

Veihjelp:

Som NAF-medlem med veihjelp får du også hjelp til leiebilen i Europa.

Utvidet ansvarsforsikring i USA:

Såkalt Supplemental Liability Insurance (SLI) sikrer deg mot søksmål. Alt er stort i USA, også regninger, så denne kan være god å ha.