Utsagnet tilhørte daværende IOC-president Samaranch, og datoen var 15. september 1988. Anledningen var IOCs tildeling av vinter-OL i 1994.

Tidlig på 1800-tallet hadde også valget falt på Lillehammer. Den gang gjaldt det plasseringen av en fremtidig innlandsby, og den sterkeste utfordreren var Hamar. I 1827 falt avgjørelsen, og kjøpstaden Lillehammer ble opprettet.

Avgjørende for valget var Mesnaelva og mulighetene til å utnytte fossekraften til fremtidig industriell virksomhet. I dag har vårt valg falt på Lillehammer, og vi skal på vår byvandring krysse den livgivende elva to ganger.

Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem

Bjerkebæk er et selvskrevent besøksmål på Lillehammer, og når vi har valgt å starte her, skyldes det gode parkeringsmuligheter. Bjerkebæk var Sigrid Undsets hjem fra 1919 til hun døde i 1949. Her hadde hun det meste av sin litterære produksjon.

Publikumsbygningen er åpen i sommersesongen, men en åpen publikumsbygning er ingen betingelse for et besøk. En vandring i hagen som er tilbakeført og rekonstruert slik den var på midten av 30-tallet, er en fin opplevelse. Du flytter deg 70 år tilbake i tid og tror at du når som helst kan se forfatterinnen kikke ut av et av vinduene eller selv komme vandrende gjennom hagen.

Fra parkeringsplassen går vi Gamle Nordsetervei langs Bjerkebæk, krysser dagens Nordsetervei og går den bratte Erik Bues vei ned til Gamlevegen. På veien passerer vi Jorderik. Maleren Thorvald Erichsen ervervet i 1912 to bygninger fra Heidal, og arkitekt Arnstein Arneberg fikk i oppgave å binde de to bygningene sammen til en bolig med atelier.

Erichsen flyttet imidlertid aldri inn, men maleren Lars Jorde bodde her fra 1915. Eiendommen eies nå av Fortidsminneforeningen, og det pågår et omfattende restaureringsarbeid. Gamlevegen er både utvidet og asfaltert, men trasen er den samme som den gang hesten var vårt raskeste transportmiddel på landjorda.

Her kom Gudbrandsdølene som skulle til byen, her gikk pilegrimer som skulle til Nidaros, og her red kongen – dette var veien. Gamleveien ble den jo først etter at nye veier var bygd.

Lilletorget og Gågata

Gamlevegen fører oss til Lilletorget og her blir vi ønsket velkommen av byens første ordfører, Ludvig Wiese. Statuen ble reist i forbindelse med byens hundreårsjubileum i 1927 og er utført av Rolf Lunde. Bak statuen av Wiese ligger området som fra 1814 til 1981 huset produksjons- og handelsbedriften Mesna Bruk, en av den tids største arbeidsplasser i byen.

Fra Lilletorget får vi både utsikt og innsikt til Bucholtzs byplan fra 1827. Han la et ensartet rutenett over terrenget, hvor alle kvartaler og alle gatebredder var like. I byens lengderetning var dette en god løsning, men flere tverrgater ble svært bratte. Det virker nesten som Bucholtz bare har tenkt på kartet og ikke terrenget. Hver vinter er det oppslag i avisene om biler og busser som har «seilet» nedover de bratte gatene.

Gågata II mobil RSt.jpg

Gågata i Lillehammer byr på mange hyggelige kafeer og butikkopplevelser.

Sørover fra torget skal vi gå landets vakreste gågate, det er i alle fall en opplest sannhet på Lillehammer. Det som er helt sant, er at Lillehammer har gjort mye for å bevare gatemiljøet og mange av de gamle bygårdene. I gågata finner vi flere spesialbutikker og et stort utvalg av koselige kafeer.

Nedenfor Storgata finner du Stortorget. Her ligger arkitektfirmaet Snøhettas første kulturbygg, Lillehammer Kunstmuseum, en av Norges fineste kunstsamlinger. Sør i Storgata ligger byens grønne oase, Søndre park. I hovedtrekk er parken bevart slik den ble anlagt i 1880/90-årene med ca. 35 ulike treslag. I sommerhalvåret er Parkkafeen et godt alternativ for en kaffekopp eller en matbit.

På kveldstid er det også verdt å ta turen innom en av Norges mest historierike rockepuber Felix. Stedets konsertscene har huset mange kjente og kjære artister, og er dessuten bygget i lokalene til en gammel likkistefabrikk i sørenden av Storgata.

Enn så lenge fortsetter vår byvandring videre sørover Storgata, forbi Søndre gate og opp Smegutua mot krysset Anders Sandvigsgate og Maihaugveien. Vi følger Maihaugveien til inngangen til Norges største friluftsmuseum.

Maihaugen

Bygda som et samlet hele, var Maihaugens grunnlegger Anders Sandvigs ide. Her finner du store og små garder, prestegard og husmannsplasser. Garmo stavkirke fra ca. år 1200 er en stor attraksjon. Men et besøk på Maihaugen er også en byvandring. Byen viser en stasjonsby rundt 1900, og langs «Storgata» står flere bygårder og butikker fra det gamle Lillehammer.

COLOURBOX46790664.jpg

Maihaugen er et av Norges flotteste utendørsmuseer.

Boligfeltet består av boliger fra ulike tiår på 1900-tallet. Den siste tilveksten er dronning Sonjas barndomshjem, en funkisvilla som er flyttet til Maihaugen fra Vinderen i Oslo. På Maihaugen møter vi dyr og gårdsarbeidere, og her er leker og aktiviteter for barna. Gå inn på www.maihaugen.no - Høst på Maihaugen, her finner du oversikt over aktiviteter i høstferien.

Fra Maihaugen skal vi følge Martin Seips veg nordover igjen, gå noen meter til venstre i krysset med Nybuvegen, og ta til høyre på Turisthotellvegen. Dette for å se den flotte skulpturparken ved Scandic Lillehammer Hotel. Det er Christian Ringnes som eier bygningen og tomta, og skulpturparken var hans ide. Rundt hotellet har han fått plassert åtte skulpturer. Det som vekker flest minner hos oss som har levd en stund, er Annasif Døhlens vinnerutkast av «Skiglede» fra 1982, der Kong Olav V går på ski med hunden Troll. Originalen står i Holmenkollen.

Kong Olav foto RS (1).jpg

Kong Olav og hunden Troll er foreviget i skibyen.

Fra parkeringsplassen ved Scandic Lillehammer Hotel går vi nordover og ned bakken, krysser Åveitbakken og rett frem mot Finna bru. Den ble bygget i 1868 over elva Finna i Vågå og flyttet hit til Mesnaelva i 1937. Også her er vi i et område hvor elva og vannkraften har en rik historie.

Like før vi kommer ut på Finna bru, går turstien til høyre oppover langs Mesnaelva, til venstre, litt nedenfor brua, ligger Badedammen. På den andre siden av brua, i det vi kommer opp på selve Stampesletta, finner vi informasjonstavler for både turstien og Badedammen. Til høyre ligger Birkebeineren hotell, og bak hotellet ligger Lysgårdsbakkene Hoppanlegg. Rett fram ligger Kristins hall og Håkons hall, og nedenfor mot vest Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem, der vår byvandring startet.

Fakta:

Byvandringen er ca. 4,5 km i tillegg kommer avstikkere til Kunstmuseet, Søndre park og ikke minst Maihaugen.