I den første oljealderen svømte «gullet» i fjordene, nå befinner det seg under havets bunn.

Vi skal avslutte vår byvandring i Norsk Oljemuseum som forteller om vår tids oljeeventyr.  Byens første «oljeeventyr» startet med at Stavanger Preservering, landets første hermetikkfabrikk, ble etablert i 1873. På begynnelsen av 1900-tallet var det store vekst i hermetikkindustrien, og i 1915 eksporterte hermetikkindustrien i byen mer enn 350 millioner sardinbokser til verdensmarkedet.

Råstoffet var brisling, en fisk i sildefamilien som blir brukt til både sardiner og ansjos. Et av biproduktene var sildeolje, og til produksjonen brukte man olivenolje, så oljen var viktig også den gang. Blikkemballasjefabrikker, trykkerier og kassefabrikker ble viktige underleverandører. Denne gullalderen for byen varte fram til 1960-tallet.

Gamle Stavanger

Vi starter vår vandring i området som omtales som Gamle Stavanger og ligger på vestsiden av Vågen. Før i tiden var det vanlig at folk tok med seg huset da de flyttet. Dette gjelder for flere av de laftede tømmerhusene i Gamle Stavanger. Bydelen består av 173 trehus som ble oppført på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Flere hus har en asymmetrisk ark på taket, «Stavangerark», som ble bygget for å utvide boligarealet.

-MG-2321-1620623- Foto_Eduardo__Grund_800.jpg

Drøm deg bort i idylliske Gamle Stavanger. Foto: Eduardo Grund / regionstavanger.com.

Gamle Stavanger er et populært boligområde, og bydelen har flere gallerier og håndverkutsalg. Her finnes også Stavanger Maritime museum og Norsk Hermetikkmuseum. (Stengt til våren 2021 på grunn av ombygging.) Gamle Stavanger er Nord-Europas best bevarte sammenhengende trehusbebyggelse og regnes som byens viktigste turistattraksjon ved siden av Domkirken.

Fra Gamle Stavanger går vi gjennom Lendelunden og følger Lars Hertervigs gate og Haakon VIIs gate mot Kiellandshagen. Kiellandshagen ligger ved Breiavatnet lengst vest i byparken, og navnet har hagen fordi dikteren Alexander Kiellands hus i sin tid lå her.

Breiavatnet-Stavanger-Gunhild-Vevik-0426-1680892- Foto_Gunhild_Vevik_800.jpg

Breiavatnet og byparken er tilholdssted for et svanepar, stokkender, toppender, sothøner og flere måkearter. Foto: Gunhild Vevik /regionstavanger.com

Kongsgård

Man mener at gården opprinnelig ble bygd som kongsgård av Magnus Lagabøte, men at han overlot gården til biskopen da han ikke lenger hadde behov for en egen residens i byen. Dette skjedde sannsynligvis i 1272, og i de neste 250 årene var Kongsgård bispegård.

Kongsgård har nå i mange år huset Stavanger katedralskole, og en av elvene var Alexander L. Kielland. Det var her lille Marius pugget byer i Belgia. Hovedbygningen er en av Stavanger sentrums fremste kjennetegn.

Stavanger domkirke

Stavanger domkirke er fra første halvdel av 1100-tallet og er det eldste stående domkirkebygg i Norge. Den er også den av landets domkirker som best har beholdt sitt middelalderske uttrykk, og den eneste som har vært i kontinuerlig bruk siden 1300-tallet. Bispedømmets hovedkirke har den imidlertid ikke vært i alle disse årene.

rstr17629hs-61411- Foto_Terje_Rakke_800.jpg

Stavanger domkirke er Norges eldste av sitt slag. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Region Stavanger

I noen år ble bispedømmet styrt fra Bergen, og i 1682 ble bispesetet flyttet til Kristiansand. Vi må helt fram til 1925 før Stavanger igjen ble eget bispedømme.

Skagen, Valberg og Øvre Holmegate

Skagen, gateløpet som starter fra Torvet foran domkirken, kan i stor grad ha vært uendret fra 1200-tallet. I dag er Skagen en av byens livligste gater. Gaten har flere av Stavangers eldste bygg og flere butikker, utesteder og kontorer. I Skagen 18 på sjøsida av gaten finner vi kulturkafe, og hva passer vel bedre i det som presenteres som Stavangers eldste bygning.

Det første utkikkstårnet på høyden over Skagen og Vågen ble reist i 1659, og tårnvekternes viktigste oppgave var å varsle byens innbyggere om brann. Dagens tårn ble reist tidlig på 1850-tallet, og siste vekter var Tobias Sandstøl. Han var tårnvekter fram til 1922 og skal ha vært modellen «Tobias i tårnet» som vi kjenner fra Torbjørn Egners Kardemommeby. Valbergtårnet hadde fyrlys i toppen mellom1863 og 1894. I Valbergtårnet ligger i dag et lite vektermuseum.

Vi fortsetter Valbergata til Øvre Holmegate, en gågate med nisjebutikker, kafeer og kunstutsalg. Øvre Holmegate er blitt en attraksjon, og på folkemunne kalles gaten fargegata, fordi alle husene er malt i spreke farger, eller Stavangers "Notting Hill". Kjeringholmssmauet fører oss til Norsk Oljemuseum som byr på kunnskap og opplevelser om hvordan oljevirksomhetene er blitt landets viktigste industri.

Oljemuseet 0917 (3).JPG

Hvorfor ikke besøke Oljemuseumet, og lære mer om vår viktigste næring? Foto: Per Roger Lauritzen.

Fakta:

Byvandringen i Stavanger er ca 3 km og vil du vite mer er Stavanger Turistkontor: www.regionstavanger.com en fin kilde.