Har du besøkt en fyrstasjon midtvinters når storstormen raser, glemmer du det ikke. Det å oppholde seg i et lite hus, på en liten øy, tett på vind og bølger er en meget spesiell opplevelse. Heldigvis kan du sitte lunt og godt og se ut på storstormen samtidig som du vet at bygningen du er i har stått der over hundre år og høyst sannsynlig også holder denne stormen også.

En av de stedene du kan oppleve dette er på Store Torungen fyr utenfor Arendal. Fyrstasjonen ligger bare en kort båttur utenfor Sørlandsbyen, og kan besøkes det meste av året, i hvert fall om været er lagelig. Store Torungen fyrstasjon ble bygget samtidig med et tvillingfyr på Lille Torungen i 1844. Sistnevnte ble nedlagt i 1914 mens Store Torungen ble drevet som bemannet fyrstasjon til 2004, men fortsetter med automatisert belysning.

1 Torungen sm Knut M 1120 (20).JPG

Solen senker seg over Store Torungen og fyrlyset overtar.

På Store Torungen er det innredet en egen ubetjent turisthytte i en av de gamle fyrvokterboligene. En egen «fyrforvalter» styrer virksomheten. Det er Knut Mørland som har denne eksklusive tittelen, og den betyr at han er tilsynsmann, vaktmester, tilrettelegger, og båtfører og ikke minst ambassadør på fyret. Han frakter gjester fra Arendal med båten sin «Torungen Adventure» og viser gjerne rundt på fyrstasjonen.

Knut har i gjennomsnitt tilbragt 200 av årets dager de siste 17 årene ute på fyret og kjenner omgivelsene og historien. Det er en stor opplevelse å høre ham fortelle om dramatiske forlis og tøffe forhold i området rundt fyret, eller koselige hverdagshistorier fra livet på øya hvor fyret ligger. Store Torungen fyrstasjon er tilgjengelige hele året dersom været tillater det. Det betyr at det går an å besøke fyret på vinteren, og kanskje få oppleve en vinterstorm. Det hender også en sjelden gang at det er snø og muligheter til å få seg en skitur rundt tårnet. Det er en også en eksotisk opplevelse.

Raet nasjonalpark

Fra 16. desember 2016 har Knut Mørland også kunnet kalle seg nasjonalparkfyrforvalter, som Norges eneste. Da ble nemlig Raet nasjonalpark åpnet og Store Torungen fyrstasjon ble dermed liggende i en nasjonalpark. Den ble opprettet for å bevare et unikt kystlandskap med utenforliggende sjøarealer, smale landarealer på de store øyene Tromøya og Flosta og tallrike mindre øyer og skjær, blant annet Store Torungen. Raet nasjonalpark har fått navnet etter endemorenen fra siste istid, som blant annet ligger langs kysten i sørvest.

3 Torungen Adventure foto Knut Mørland (5).jpg

Knut Mørland tar gjerne fyrgjestene med på omvisning i Raet nasjonalpark. Foto: Knut Mørland

Nasjonalparken strekker seg fra Lyngør i Tvedestrand i nordøst, til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad i sørvest, og har et totalareal på 607 kvadratkilometer. Den ligger i Arendal, Grimstad og Tvedestrand kommuner og ble høytidelig åpnet nettopp på Store Torungen fyrstasjon i august 2017. 98 prosent av nasjonalparken er sjøareal og det rommer visstnok svært mange undersjøiske planeter og dyr som det er verdt å sikre leveområdene til.

Om man ikke er dykker og kan se dette selv, er det en god erstatning å bli med Knut på en tur i båten hans og høre historier om hva som skjuler seg under havflaten i nasjonalparken.    

Kragerøskjærgården

Et besøk på Store Torungen er bare en av de utallige opplevelsene som en biltur langs Sørlandskysten om vinteren kan inneholde. Det er flere andre muligheter for fyrbesøk, men utallige andre for en interessant biltur. Selv om de fleste tenker på sol og sommer når de hører navnet sørlandskysten, kan en biltur vinterstid ytterst langs den «bløde kyststribe» ofte ha vel så store kvaliteter.

For dem som kommer østfra kan for eksempel turen innledes med en sving utom Portør. Det vesle tettstedet er et av Kragerøs mest populære turmål sommerstid, men har også mye å by i den kalde årstiden selv om de fleste hytter og overnattingsbedrifter er stengt. Av sistnevnte finnes det imidlertid flere muligheter i Kragerøområdet. Portør ligger ytterst på Levangshalvøya på utsiden av Stølefjorden og nås lett via FV351 fra E18 ved Sannidal.

5 Portør omr 0319 (12).JPG

Loshytta i Portør er et fint turmål.

Portør er en gammel uthavn som ble nevnt allerede på 1100-tallet i kong Sverres saga. Da seil stod for fremdriften var det viktig med gode havner ytterst mot leia. Der kunne seilskutene raskt søke ly om uvær nærmet seg, og der kunne de raskt komme videre når forholdene bedret seg. Portør var også lenge en viktig loshavn.

På det høyeste punktet i området, 22 m o.h., står det ei vaktbu som sannsynligvis er helt fra Napoleonskrigene, på begynnelsen av 1800-tallet. Vaktbua ble brukt både av losene og tollerne, og like ved er det risset inn en kompassrose i fjellet. Den ble sannsynligvis brukt for å finne ut retningen mot det skipet losen skulle hjelpe eller tolleren skulle inspisere. 

Ved den restaurerte vaktbua sto det tidligere en kopi av en såkalt optisk klaffetelegraf som også ble brukt under Napoleonskrigen. Med den kunne man sende ganske detaljert beskjeder videre fra telegraf til telegraf langs kysten

Jomfruland nasjonalpark

Fra loshytta er det også utsikt mot Jomfruland nasjonalpark. Den ble opprettet samtidig med Raet nasjonalpark og ligger i sin helhet i Kragerø kommune. Jomfruland nasjonalpark er 117 kvadratkilometer stor, og også her er 98 prosent av arealet sjøareal. Det består i stor grad av grunnområder med rik bunnvegetasjon og ditto dyreliv, blant annet i form av fisk og sjøfugl.

Landarealet omfatter deler av de flate øyene Jomfruland og Stråholmen, foruten noen mindre øyer og skjær. For å få en smak av landdelen i nasjonalparken kan man kjøre tilbake mot FV351 fra Portør, og svinge av mot Stangnes friluftsområde.

6 Stangnes DNT hytte og Jomfruland NP 1120  (10) b.jpg

Ved Stangnes har man flott utsikt mot Jomfruland nasjonalpark.

Det er en del av det vernede området, og her ligger det et velbevart lite småbruk fra 1870. Det er en typisk representant for hvordan store deler av kystbefolkningen bodde tidligere.

I slutten av 1960-årene ble eiendommen kjøpt av stat og kommune som et friområde, og fra 1973 er det Kragerø og Oppland Turistforening som driver stedet. Huset ligger i en lun vik med flotte svaberg som innbyr til bading, i hvert fall sommerstid, og da er det også åpent i helgene med slag av kaffe, saft og nystekte vafler.

7 Stangnes Kragerø Tf 1120 (1) b.jpg

Husene på Stangnes er tatt godt vare på som turisthytte.

Om vinteren er huset dessverre lukket og låst, men svabergene er minst like fine og lokker med gode muligheter for stangfiske. Stangnes ligger også i tilknytning til Kyststien i Kragerø. Den går fra Bambles grense i nordøst til Risørs grense i sør og er 42km. Turen langs den kan også være en passende utfordring.

Vil du heller fortsette bilturen vestover, er Gjernestangen ved FV351 like over grensen til Risør en fin avstikker. I sagatiden tider het tangen Rygjarbit, og markerte skillet mellom Øst- og Vestlandet. I våre tider kan man vel heller si at vi er tilbake på Sørlandet igjen hvor nye opplevelser venter.

Hvordan komme frem:

Se presentasjonen av Arendal kommune i NAF veibok side 340, Tvedestrand kommune side 339, Risør kommune side 337 og Kragerø kommune side 313, og www.reiseplanlegger.naf.no

Vil du vite mer:

Se: www.fyr.no, www.torungen-fyr.no og www.kystreise.no.

Din sak er vår sak!

Vi kjemper for at du skal kunne reise enklere, rimeligere og tryggere.

Få mer informasjon