Det er enkelt og oversiktlig å kjøre i USA, spesielt på Highway og Interstate. Førstnevnte veier vedlikeholdes av lokale myndigheter, mens Interstate er nasjonale veier mellom statene. Det er god skilting og stort sett behagelig trafikkultur.

Kjøp en god kartbok

På bensinstasjoner får du kjøpt gode kartbøker, og en slik er verdt investeringen. Mange kartbøker har også en oversikt over attraksjoner og annen god turistinformasjon for veifarende.

Huskeregler for kjøring i USA:

 • I veikryss uten lysregulering brukes i stor grad «Stop»-skilt (samme som det norske) istedenfor vikepliktskilt. Generell vikeplikt for trafikk fra høyre.
 • Det er som regel tillatt å svinge til høyre i et veikryss selv om det er rødt lys, men det forutsetter selvsagt at det er klar bane. Hvis det ikke er lov, er det angitt med skilt «No right turn»
 • På store motorveier er avkjørslene oftest nummererte. Merk deg hvilket nummer du skal ta av ved. Følg med på skiltene og plassér deg i rett fil i god tid. Det kan hende du skal ta av til venstre, og da bør du passe på å legge deg i venstre felt i god tid før avkjørselen
  Inn og utkjøring på motorvei gjøres på samme måte som i Norge, med felles vikeplikt – eller etter fletteprinsippet. Stort sett er det veldig bra skilting.
 • Motor- og riksveier som går nord – sør, har som regel oddetall (1, 3, 5 osv). Øst – vest har partall (2, 4, 6 osv).
  Vær oppmerksom på stor trafikk i de større byene.
 • Nye og oppdaterte kart er helt nødvendig, en oppdatert kartbok koster ti-femten dollar.
 • Parker ikke i umiddelbar nærhet av en brannhydrant, da risikerer du å bli tauet bort.
 • Fartsgrenser fastsettes av den enkelte stat, og angis i miles per hour (mph). Maksimal tillatt hastighet på motorveiene varierer fra 55 mph til 75 mph, avhengig av stat og standard på veien. 60 mph er omtrent 96 km/t. Følg skiltingen. Fartsgrenser blir håndhevet i USA, og radar- og lasermålinger er flittig i bruk. Amerikansk politi kan også måle hastigheten din ved passering i motsatt kjørebane. Det er denne målemetoden som blir mest brukt.
 • Blir du stoppet, sitt pent og rolig i bilen med hendene godt synlig på rattet, til politibetjenten har kommet helt bort til deg. Politibetjenten kan misforstå en bevegelse som et tegn på at du griper etter våpen, og amerikansk politi har en litt annen tilnærming enn den vi er vant til fra Norge.  Politibilen vil nærme seg din bil bakfra. Hører du sirenen, som er lik norske sirener, og ser utrykningslys, må du kjøre til siden og stoppe.
 • Vær spesielt oppmerksom på de gule skolebussene. Kjøretøy som nærmer seg fra enhver retning, skal stoppe for skolebuss ved av- og påstigning og når rødt eller gult, blinkende lys er på.
 • Det er påbudt med sikkerhetsbelte både for sjåfør og passasjerer.
 • Forbikjøring på motorvei skjer i venstre felt som i Europa, men er på flerfelts motorveier også tillatt på høyre side.
 • Bruk bilhorn kun i relevante situasjoner. Brukt unødvendig kan det virke meget uhøflig og i verste fall fremprovosere uønskede reaksjoner.
 • Ta hensyn til fotgjengere!
 • De fleste stater i USA har strenge regler for alkohol i bilen, spesielt når alkoholen er åpnet. Den såkalte «Open Container Law» regulerer hvor det er lov med åpnede alkoholholdige drikker. I de fleste stater er det ikke lov med åpnede flasker og bokser eller lignende inne i bilen, heller ikke i hanskerommet. Alkohol må oppbevares i bagasjerommet eller andre steder som ikke er tilgjengelig for passasjerer og fører under kjøring.
 • Å transportere våpen og ammunisjon i bil er ikke tillatt, og blir straffet hardt.

AAA er NAFs søster i USA

American Automobile Association (AAA – «Triple A») er NAFs søsterorganisasjon i USA.

AAA har ca. 1100 kontorer, og kan være behjelpelige med både med reisemateriell, turinformasjon og opplysninger om veiforhold. Servicen kan nok variere noe, men vi anbefaler at du tar turen innom.

Adressene til de lokale AAA-kontorene, finner du i den lokale telefonkatalogen eller på nettet.

Ta med deg ditt NAF-medlemskort. Viser du frem dette, vil du stort sett få meget god, og gratis, hjelp på AAA-kontorene til for eksempel info om veiarbeid og omkjøringer. Mange steder vil de også legge opp ruter for deg, hjelpe med bestilling av hoteller osv.