Forskriften om bruk av kjøretøy sier at «kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende».

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kg har plikt til å medbringe kjetting i vinterdekkperioden.

Bruk av piggdekk i sør- og midt Norge

For Sør– og Midt Norge må ikke piggdekk eller kjettinger brukes i perioden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober.

Bruk av piggdekk i Nordland, Troms og Finnmark

For Nordland, Troms og Finnmark er samme periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober.

Hvis du er utenfor disse datoene og føret tilsier at du må bruke piggdekk/vinterdekk kan og skal du gjøre det.

Piggdekkgebyr

I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger må alle som kjører med piggdekk betale gebyr innenfor nevnte kommunegrenser.