Kort fortalt*:

  • På sommerdekk er kravet minst 1,6 millimeter, men vi anbefaler minimum 3 millimeter.
  • På vinterdekk er kravet 3 millimeter, men vi anbefaler minimum 4 millimeter.
  • Verken piggdekk eller vinterdekk er påbudt i Norge. Men du må ha dekk som er tilpasset føret du kjører på.

*kravene til mønsterdybde på dekk til biler under 3500 kilo.

Ha to sett med dekk

Forskriften om bruk av kjøretøy sier at «kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende».

Du bør derfor ha to sett med dekk til bilen din; ett sett med sommerdekk og ett sett med vinterdekk. Hovedgrunnen er at sommerdekk ikke er egnet for vinterføre som snø og is, mens vinterdekkenes egenskaper ikke er egnet for sommerføre.

Piggdekk og kjettinger kan du som bor i Sør-Norge bruke fra 1. november til første mandag etter andre påskedag, mens i Nordland, Troms og Finnmark er det fra 16. oktober til 1. mai du kan du kjøre med piggdekk. Dette ansees som vinterperioden.

Mønsterdybde3.jpg

MØNSTERDYBDE: En mønsterdybdemåler er kjekt å ha, men du kan også bruke en linjal eller tommestokk for å måle hvor mye mønster du har igjen.

Krav til mønsterdybde

Kravene til mønsterdybden på dekkene følger årstidene og er ulike på sommer og vinterstid. På sommerstid så er kravet 1,6 millimeter og på vinterstid er kravet 3 millimeter, over 2/3 av dekkets bredde. Litt for enkelthets skyld så sier vi sommerdekk og vinterdekk.

Det vil si at det i Norge ikke er krav til hvilke dekk du skal bruke på bilen på om sommeren eller vinteren. Det er du som sjåfør som er ansvarlig for å påse at bilen har tilstrekkelig med veigrep under alle forhold.

Skifter du hjul selv, må du huske å kontrollere om dekkene er innenfor minimum mønsterdybde. Kontroller også dekkene og felgene for skader når du skifter. Er dekkene under mønsterdybde og du ser korder som stikker frem eller eventuelt andre skader – er det på tide å skifte ut dekkene.

Vår anbefaling er minimum 4 millimeter mønsterdybde på vinterdekk og minimum 3 millimeter mønsterdybde på sommerdekk.

Trenger du nye dekk til bilen din?

Vinterdekk skal ha myk gummiblanding, og med årene hardner gummien til. Da vil de gi deg dårligere veigrep selv om mønsterdybden er god. Hvor mange sesonger vinterdekkene holder vil bli påvirket ikke bare av hvor mye de er brukt, men også hvordan de er lagret og alderen.

Må du ha nye dekk til bilen, må de fleste til en dekkforhandler eller et verksted for å få montert de nye dekkene på felgene. Verkstedene har utstyr for å skifte dekk på felg riktig, og sikrer at alle hjulene er i balanse etter dekkskiftet.

Som oftest så vil også dekkforhandleren hjelpe deg med å finne riktig dimensjon på dekket og eventuelt felger til bilen din dersom man ønsker å bytte. Vi erfarer at mange også lurer på om man kan bytte til andre dekkdimensjoner og er interessert i regelverket rundt dette.

NAF-senter_dekk.jpg

DEKK: En dekkforhandler eller et verksted kan hjelpe deg med nye dekk til bilen din.

Velg riktig dekkdimensjon

Når du skal kjøpe nye dekk er det lurt å sjekke med flere forhandlere, og søke litt rundt for å se hva markedet kan tilby deg. Da er det lurt å vite hvilken dekkdimensjon du skal ha. Kanskje ønsker du at bilen skal ha større og bredere dekk enn før?

I den senere tid ser vi at flere og flere fabrikanter oppgir flere dimensjoner som du kan velge mellom. Disse er oppgitt i vognkortet og man kan trygt bruke dem.

Dersom du velger en annen dekkdimensjon eller felger enn det som står oppgitt i vognkortet, er det mulig innenfor visse krav:

  • Nytt dekk må ha lik eller bedre belastningskode og hastighetskode enn det som er oppgitt i vognkortet.
  • Det nye dekket/hjulet kan ikke ta i noen detaljer i hjulhuset ved fullt rattutslag og/eller maksimal fjæring.
  • Rulleomkretsen på det nye dekket/hjulet må være innenfor +/- 5 % av originaldimensjon. Det finner du i vognkortet.
  • Sporvidde/innpresset på felg kan ikke endres mer enn 7,5 millimeter per side.
  • Dekk og felg må passe sammen i henhold til STRO-normen.
  • Alle hjulene må ha samme dimensjon.
  • På biler som originalt har ulike dimensjoner foran og bak, må endringen av dimensjonen være lik.

Egen dekkmerking

Dekk har forskjellige tall og bokstavkombinasjoner som forteller om dekkets størrelse og egenskaper.

Her er en liten forklaring på hva de forskjellige betyr; en standard dekkdimensjon er brukt som eksempel:

205/65R15 88H

205  = dekkets bredde i mm.
65    = dekkets høyde i prosent av bredden.
R     = radialdekk
15    = felgdiameter i tommer
88    = belastningskode, hvor stor belastning hvert dekk tåler, 88 = 560 kg.
H     = hastighetskode, H= 210 km/t.

Dekkmerking2.jpg

DEKKMERKING: Du finner både dimensjon, produksjonsår og hastighetsmerking på dekkene dine.

Dekkets alder og levetid

Du finner dekkets alder på dekksiden. De 4 siste sifrene i DOT koden oppgir uke og år dekket ble produsert. For eksempel betyr koden 2613 at dekket er produsert i uke 26, år 2013.

Dekkets levetid kan variere ut fra kjørestil og antall km man kjører, men ett sett dekk bør holde omtrent 3 – 4 sesonger ved normalt kjørelengde (ca. 15.000 km/år).

Tabell for hastighetsmerking 

Maks hastighet gjelder for sommerdekk. På vinterdekk er hastighetskravet Q eller 160 km/t, uavhengig av hastighetskode i vognkort.  

Vi har nemlig en særregel i Norge når det gjelder vinterdekk ved at de må være merket med minimum Q 160km/t. Sommerdekk følger typegodkjenning som gjelder over hele Europa.

L = 120 km/t
M = 130 km/t
N = 140 km/t
P = 150 km/t
Q = 160 km/t
R = 170 km/t
S = 180 km/t
T = 190 km/t
U = 200 km/t
H = 210 km/t
V = 240 km/t
W = 270 km/t
Y = 300 km/t
ZR = over 240 km/t
ZR + Y = over 300 km/t

Dekktrykket er viktig!

Dekktrykket er viktig med hensyn til kjøresikkerhet, komfort, drivstofforbruk og dekkslitasje. Ved mye last i bilen bør trykkes ofte økes noe, og det finner du i bilens instruksjonsbok.

Kontroller derfor dekktrykket av og til, ca hver annen måned og når du skifter hjul.

Dekktrykket oppgis normalt i bar, kg eller psi (pound). Disse kan brukes ved omregning ved behov:

1 bar = 1,02kg
1 bar = 14,50 psi

Hva er lasteindeks? 

Lasteindeksen eller belastingskoden (LI = Load Index) forteller hvor mange kilo dekket skal tåle. Hvilken lasteindeks som dekkene til din bil skal ha, står i vognkortet, men er oppgitt som en kode. Under ser du en tabell som viser hva lasteindeksen/belastingskoden betyr:

Lasteindeks (LI)

Last i kg pr dekk

69 

325 

70 

335 

71 

345 

72 

355 

73 

365 

74 

375 

75 

387 

76 

400 

77 

412 

78 

425 

79 

437 

80 

450 

81 

462 

82 

475 

83 

487 

84 

500 

85 

515 

86 

530 

87 

545 

88 

560 

89 

580 

90 

600 

91 

615 

92 

630 

93 

650 

94 

670 

95 

690 

96 

710 

97 

730 

98 

750 

99 

775 

100 

800 

101 

825 

102 

850 

103 

875 

104 

900 

105 

925 

106 

950 

107 

975