1. Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus.
  2. Trekk til håndbremsen. 
  3. Ha en god jekk, plasser den riktig, se instruksjonsbok.
  4. Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, kan føre til alvorlig klemskader.
  5. Løsne hjulmuttere/bolter før bilen jekkes opp.
  6. Kontroller mønsterdybde.
  7. Plassere hjulene riktig i henhold til rulleretning. Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning.
  8. Når du skal trekke til hjulbolter/muttere skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil (ligger ofte mellom 90-120 nm.). Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav.
  9. Sjekk lufttrykket.
  10. Etter noe mils kjøring bør du sjekke om hjulmutteren/bolter sitter.

Vinterdekktesten 2019

Bil-tett-bakfra-på-snø-1.jpg

Hvilke dekk er de beste i Motors store vinterdekktest for 2019? Les årets test av syv piggdekk og syv piggfrie dekk.

Vinterdekktest 2019

Vask, sjekk og rens av dekk

Når du skal legge om hjul, bør du sjekke dekkene du tar av og dekkene du skal sette på for skader. Vask hjulene godt før lagring. Fjern fremmedelementer i dekkbanen, stein og lignende.

Lagring av bildekk

Hjulene som settes bort, skal henge eller ligge, tørt og kjølig.

Når er piggdekk forbudt?

I Norge, unntatt de tre nordligste fylkene, er det forbudt å bruke piggdekk fra første mandag etter påske. For de tre nordligste fylkene er datoen 1. mai.

Det er tillatt igjen fra 1. november. I de tre nordligste fylkene er datoen 15. oktober.

Les mer om dekk og regler her!

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon