1. Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus.
  2. Trekk til håndbremsen. 
  3. Ha en god jekk, plasser den riktig, se instruksjonsbok.
  4. Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, kan føre til alvorlig klemskader.
  5. Løsne hjulmuttere/bolter før bilen jekkes opp.
  6. Kontroller mønsterdybde.
  7. Plassere hjulene riktig i henhold til rulleretning. Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning.
  8. Når du skal trekke til hjulbolter/muttere skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil (ligger ofte mellom 90-120 nm.). Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav.
  9. Sjekk lufttrykket.
  10. Etter noe tids kjøring bør du sjekke om hjulmutteren/bolter sitter.

Vask, sjekk og rens av dekk

Når du skal legge om hjul, bør du sjekke dekkene du tar av og dekkene du skal sette på for skader. Vask hjulene godt før lagring. Fjern fremmedelementer i dekkbanen, stein og lignende.

Billigere bilhold som medlem!

NAF gir medlemmene rabatt på drivstoff og lading, dekk, bilpleie, utstyr, lån og forsikring

Se alle medlemsfordeler

Lagring av bildekk

Hjulene som settes bort, skal henge eller ligge, tørt og kjølig.

Når er piggdekk forbudt?

I Norge, unntatt de tre nordligste fylkene, er det forbudt å bruke piggdekk fra første mandag etter påske. For de tre nordligste fylkene er datoen 1. mai.

Sommerdekktest 2018

Motor har testet 16 sommerdekk i sommerdekktesten 2018. Finn ut hvilke dekk som passer ditt kjøremønster og din lommebok!

Les testen her!

Det er tillatt igjen fra 1. november. I de tre nordligste fylkene er datoen 15. oktober.

Les mer om dekk og regler her!

Les mer om dekk og hjul:

Størrelse, alder og lufttrykk på dekk

Er det påbudt å kjøre med vinterdekk?

Råd ved kjøp av dekk