Teknisk om bilen

Lampene på dashbordet i bilen blinker om kapp. Når må du stoppe umiddelbart, og når kan du kjøre til verksted?