Kort fortalt:

  • Lyser en rød lampe under kjøring, må du stoppe umiddelbart og sjekke feilen.
  • Lyser en gul/oransje lampe under kjøring, kan du kjøre til et verksted.
  • Grønne lamper viser at bilens funksjoner er aktive.

Vi har laget en liste med noen av de viktigste og vanligste varslene!

Når en rød eller gul motorlampe lyser

Begynner en rød lampe å lyse under kjøring, må du stoppe umiddelbart og sjekke feilen. Er lampen oransje eller gul, kan du kan kjøre til et verksted. Grønne lamper er ofte varsler på at noen av bilens funksjoner er aktive – for eksempel cruise control og parkeringsensorer.

Generelt indikerer røde varsellamper at det er en alvorlig feil og du må stoppe bilen umiddelbart. Gule eller oransje lamper forteller som oftest om en driftsstatus som ikke er like kritisk, men som kan utvikle seg til alvorlige problemer. Som regel kan du kjøre til et verksted for nærmere undersøkelser. Det skal nevnes at noen gule eller oransje lamper også kan indikere at for eksempel antispinnssystemet er aktivt (hvis du spinner når du kjører) eller at du har lavt lufttrykk i ett av dekkene.

Varsellampene og selve utformingen av lampene eller varslet kan variere i utseende fra bil til bil. Er det en ukjent lampe som dukker opp – kan det være smart å stoppe bilen og sjekke bilens instruksjonsbok. Det gir deg detaljer og veiledning på hvordan du skal forholde deg til lampen som lyser på din bil.

varsellamper-mercedez.jpg

DASHBORD: Lyser det en varsellampe som du ikke vet hva betyr, sjekker du instruksjonsboka til bilen din. Finner du ikke ut av det, kan du ta en telefon til et verksted.

Her er noen av de viktigste og vanligste varslene:

Motortemperatur


Lyser denne lampen betyr det at temperaturen på motorens kjølevæske er for høy og at du må stoppe. Nå kan det være fare for skader på motoren din.

Oljetrykk

Hvis oljelampen lyser i din bil betyr det at motoren har for lite olje eller motoren har mistet oljetrykket. Fortsetter du å kjøre kan motoren få alvorlige skader. Stopp umiddelbart og ring etter hjelp.

Lading


Ikke spenning eller manglende lading til batteriet og bilen kan stoppe under kjøring. Du bør sjekke det elektriske anlegget på et verksted.

Service-varsel


En del moderne biler har ikke faste serviceintervaller, men skal på service når bilens datamaskin har registrert at kjørelengde, kjøremåte eller lignende gjør det nødvendig. Lampen viser at bilen må på service og du må bestille time på et verksted.

Sikkerhetsbelte


Moderne biler føler hvilke seter det sitter passasjerer i. Dersom en passasjer ikke har satt på seg sikkerhetsbeltet, lyser lampen. Sjekk om passasjerene bak bruker beltet.

Bremsefeil

Denne lampen indikerer at det kan være en alvorlig feil med bremsene på bilen. Stopp, ikke kjør videre. Bilen må til verksted for kontroll.

ABS-systemet

Begynner ABS lampen å lyse så betyr det at ABS-funksjonen ikke er aktiv. Bremsene vil fungere, men uten ABS-funksjonen. Kjør til et verksted for sjekk.

Antisladd-systemet


Når ESP lampen lyser/ blinker, betyr det at bilens ESP-system er i funksjon for å stabilisere bilen slik at du unngår sladd. Sett ned farten, hvis du synes det er glatt.

Kollisjonspute


Lyser dersom det er oppstått feil på bilens krasjsensorer, kollisjonsputer eller tilhørende ledningsnett. Det kan bety at puten(e) ikke løser ut i en kollisjon, og at bilen må på verksted for feilsøking.

Motorfeil


Oppstår det feil eller forstyrrelser i bilens motorstyringssystem, tennes lampen. Bilen går gjerne automatisk ned på nødprogram og motoren trekker dårligere for å unngå overbelastning. Kjør bilen til et verksted for feilsøking.

Bremsebelegg


En elektrisk føler som sitter på bremsene gir et signal om at bremseklossene begynner å bli tynnslitte. Bilen din må på verksted for å bytte bremseklosser.

Dekktrykkvarsler/TMPS

 
Nyere biler har et system som overvåker lufttrykket i dekkene. Dersom trykket faller tennes lampen. Varsellampen kan også indikere punktering. Sjekk lufttrykket på nærmeste bensinstasjon.

Drivstoff tom


Du er i ferd med å kjøre tom for drivstoff. Når lampen lyser er det normalt bensin eller diesel igjen til fem-seks mil kjøring. Kjør til nærmeste bensinstasjon.

 Dieselpartikkelfilter


Lyser dersom partikkelfilteret som skal fange opp sotutslipp på en dieselbil er i ferd med å tette seg. Mye småkjøring med lav motortemperatur er ofte årsaken. En langtur i høyere turtall vil vanligvis rense filteret og slukke lampen.

Lite spylervæske


Dette signalet er et varsel om at tanken for spylevæske snart er tom. Mangel på spylervæske kan være farlig når du kjører på motorvei med få muligheter til å stoppe og fylle, spesielt i årstider med mye nedbør og skitt i veibanen. Fyll på spylervæske ved første anledning.

Tåkelys


Tåkelyset skal bare brukes i tåke, snø eller ved kraftig regn og sikt mindre enn 50 meter. Lampen viser at lyset er tent. Bruk av tåkelys i god sikt blender andre trafikanter og er helt unødvendig. Sjekk lysbryterne slik at tåkelyset ikke står på ved et uhell.

Parkeringshjelp


Symbolet viser at avstandsvarsleren bak er innkoplet. Den piper når du rygger og nærmer deg et hinder. Stol ikke blindt på denne.

Fartsholder

 
Symbolet viser at fartsholderen, eller cruisekontrollen, er aktiv. Trykk på knappen for å sette ønsket hastighet. Trår du bremsen inn, skrus cruisekontrollen av.

 

Varsellampe_TPMS2.jpg

GUL VARSELLAMPE: Nyere biler har et varslingssystem for feil lufttrykk, kalt TPMS. Feil lufttrykk i dekk kan gi dårlige kjøreegenskaper og slitte dekk.

Hva er TPMS?

Moderne biler har et varslingssystem for feil lufttrykk, kalt Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), og er påkrevd i biler solgt etter 1. november 2014.

Kort fortalt er det et enkelt overvåkingssystem med sensorer som varsler om at trykket faller i dekket, og en gul varsellampe dukker opp i dashbordet. Det kan skje ved plutselig temperaturfall eller i verste fall har du punktert. Riktig lufttrykk er nemlig viktig for å ha godt veigrep, det reduserer slitasjen på dekkene og gir deg mindre utgifter til drivstoff.

Lyser varsellampen mens du er på veien, er det viktig å stoppe og sjekke om du har punktert. Har du ikke det, betyr det at du har for lite trykk i dekkene. Sjekk dekktrykket på nærmeste bensinstasjon, og etterfyll luft hvis det mangler. For å nullstille systemet, sjekker du instruksjonsboka for hvordan du gjør det på akkurat din bil.