Kort fortalt:

  • TPMS vises som en gul varsellampe i dashbordet.
  • Systemet varsler deg om du har lite luft i dekkene eller har punktert.
  • For å nullstille systemet, sjekk instruksjonsboka til bilen din.

Hva er TPMS?

Enkelt fortalt er Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) et overvåkingssystem med sensorer som varsler om at trykket faller i dekket. Det kan skje ved plutselig temperaturfall fordi luften komprimeres og trykket faller - eller i verste fall har du punktert.  

Dekktrykkovervåkingssystemet er påkrevd i biler solgt etter 1. november 2014, og hensikten med sensoren er rett og slett å øke trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket.

Dekk.jpg

VERKSTED: Det er ikke gitt at du klarer å stille tilbake varsellampen selv, og noen må også ta bilen til et verksted.

Hva gjør jeg om det lyser?

Lyser varsellampen mens du er på veien, er det viktig å stoppe og sjekke om du har punktert. Har du ikke det, betyr det at du har for lite trykk i dekkene. Sjekk dekktrykket på nærmeste bensinstasjon, og etterfyll luft hvis det mangler.

Lufttrykk er nemlig viktig for å ha godt veigrep. I tillegg reduserer det slitasjen på dekkene dine og gir deg mindre utgifter til drivstoff.

Hvordan tilbakestiller jeg varsellampen?

Noen ganger krever bilen at du tilbakestiller eller nullstiller systemet for å få vekk varsellampen. Alle biler tilbakestiller sensorene forskjellig.  

Må du tilbakestille systemet, sjekker du instruksjonsboka for hvordan du gjør det på akkurat din bil.

Varsellampe_Tesla_TPMS.jpg

TILBAKESTILL: Alle biler tilbakestiller sensorene forskjellig. Tesla har blant annet en egen artikkel på deres nettside om hvordan du tilbakestiller sensorene.

Må jeg på verksted?

Hvis du etter gjentatte forsøk ikke får nullstilt systemet og fjernet varsellampen, må du nok ta en telefon til et verksted så de kan hjelpe deg med å nullstille systemet. 

Viktig også for eldre biler 

Kjører du en bil kjøpt før 2014, har du ikke samme overvåkingssystem. Da er det desto viktigere at  du sjekker dekktrykket med jevne mellomrom.