Forklaring til skisse:

Pkt. 1 – 4 er rekkefølgen for påkopling av startkabler.

Pkt. 5 – 8 er rekkefølgen for demontering av startkabler etter at startforsøket er gjort.

(Startkablene skal frakoples i omvendt rekkefølge i forhold til de ble montert)

Av og til går man tom for strøm, og får hjelp av en hyttenabo eller forbipasserende som har startkabler liggende i bilen. Men det er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Her er viktige tips om du trenger starthjelp:

  1. Ved påkobling av startkabler hvor en bil har et tomt batteri vil det oppstå gnister når siste kabelklemme nr. 4 blir satt på (se tegning). I dette gnistøyeblikket kan det oppstå opp i mot 3000 volt overspenning (transienter) som igjen er en fare for elektronikken i bilen.
  2. Ved påkobling av startkabler skal for all sikkerhets skyld tenningsnøklene til begge bilene fjernes fra tenningslåsen. Dette for å være sikker på at nøklene ikke er i en slik posisjon som gjør at tenningssystemet «står åpent».
  3. Ved påkobling skal siste kabelklemme nr. 4 (se tegning) kobles til gods, dette punktet må være av god metallisk kontakt, så langt unna batteriet som mulig. Grunnlaget for dette er at i et utladet batteri kan det ha dannet seg knallgass som igjen kan være med på å lage en eksplosjon hvis det gnistrer når kabelklemme nr. 4 blir satt på og kabelklemma er for nær batteriet.
  4. Når startkablene er montert på begge bilene skal den hjelpende bilen startes først for så å starte den bilen som trenger hjelp.
  5. NB! Den største faren for å skade elektronikken på bilene ved starthjelp er når startkablene skal kobles fra bilene igjen.
    Når bilen med tomt batteri har startet skal startkablene fortsatt være tilkoblet en stund til for å utligne spenningsforskjellen mellom det tomme batteriet og det hjelpende batteriet. Dette for at det ikke skal oppstå gnister/overspenning ved demontering når det elektriske systemet «står åpent» etter at bilen som trenger starthjelp har fått startet.