Tilleggsarbeid er i utgangspunktet arbeid som ikke omfattes av det avtalte oppdraget. Selve tilleggsarbeidet må ha en teknisk og funksjonell sammenheng med det avtalte oppdraget, og være praktisk å gjennomføre sammen med dette.

Kan utføres om det ikke er for dyrt

Klarer ikke verkstedet å få kontaktet med forbrukeren eller mottar han ikke svar fra forbrukeren innen rimelig tid, kan verkstedet likevel utføre tilleggsarbeidet. Dette forutsetter imidlertid at det må antas at forbrukeren vil ha arbeidet utført og at prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig eller lav sett i forhold til prisen for hele oppdraget.

Kan utføres hvis det er svært viktig

Oppdager verkstedet under utførelsen av oppdraget at det er tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade og tap for forbrukeren, plikter verkstedet å utføre dette tilleggsarbeidet.