Elbilforeningen har  punktsjekket priser på service for elbiler og spurte sine lesere på elbil.no om hvilke pristilbud de har mottatt, og inntrykket er nokså entydig: Service er rimeligst i distriktene.

Mange elbilister overrasket over prisene på service

I en elbil er registerreimer, ventiler og olje erstattet med en vedlikeholdsfri motor der kun én del er bevegelig. I realiteten er det bare kupéfilteret som bør byttes ved behov, og ikke som et fast servicepunkt. Bremser må selvsagt sjekkes, og bevegelige deler eventuelt smøres.

Derfor er det mange elbilister som blir overrasket over hvor dyr servicen er på elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen gjorde tidligere i år.

Litium Ion-batteriene i moderne elbiler er vedlikeholdsfrie. Ved service blir batteriene diagnostisert, og data avlest, blant annet for å avdekke sviktende kjøre- og ladevaner. Hvis diagnosen avdekker dårlige vaner hos eieren, kan det bli dyrt på sikt.

Dra på landet for billigst service

I realiteten ikke fritt verkstedvalg for elbiler

De store uavhengige verkstedkjedene har ikke kastet seg på elbilbølgen. Elbilforeningen fikk ingen respons fra de store verkstedkjedene da de henvendte seg om service på elbil tidlig i 2014. Det betyr ikke at det ikke tilbys, men stillheten fra verkstedkjedene tyder på at dette ikke er et satsingsområde enda.

Norges Bilbransjeforbund som organiserer verkstedene i Norge, har heller ingen oversikt over hvem som tilbyr service på elbil.

Selv om det finnes noen hederlige unntak blant de små uavhengige verkstedene, så er det i realiteten ikke fritt verkstedvalg for elbil slik som det er for ordinære biler. Håpet er at dette vil komme fremover, og det er viktig for at forbrukerne skal få best mulig priser for service på sin elbil. Konkurransen har virket i servicemarkedet for ordinære biler, og det bør også elbileierne nyte godt av fremover.

Les mer om hva Elbilforeningen fant i sin undersøkelse: