I kjøpsveiledningen for elbiler som NAF har utarbeidet sammen med Elbilforeningen og Forbrukerrådet, finner du en oversikt over forventet levetid for batteriene og kostnadene ved bytte på mange av elbilene som selges i Norge. Dessverre har vi ikke fått dataene for dette på de aller nyeste elbilene.

Avhengig av batteritypen

Det er en sammenheng mellom forventet levetid og kostnad. Hvor fort batterienes lagringskapasitet reduseres, avhenger av batteritypen. Grensen for når batteriene anses som ubrukelige, varierer mellom leverandørene og er oppgitt under «minste kapasitet», det vil si gjenværende akseptabel kapasitet for elbilisten.

Dessverre klarer ikke alle leverandørene å gi all informasjonen vi etterspør, noe som kan tolkes som et tegn på at det fortsatt er en del usikkerhet med hensyn til batteriers levetid og kostnad.

Noen eksempler fra kjøpsveiledningen:

  • Nissan Leaf: Forventet levetid ut bilens levetid med gradvis kapasitetstap med tid og bruk. Nissan bekrefter ikke pris for skifte av batteriene. Batteripakken er konstruert med 48 moduler som kan skiftes individuelt.
  • Tesla Model S: Forventet levetid minst i garantiperioden på 8 år. Kostnaden er estimert til mellom 60 og 80 000 kroner.
  • Mitsubishi i-MiEV: 70 – 90 prosent av batteriets kapasitet etter 10 år eller 150 000 kilometer kjøring. Kostnaden for batteribytte var 120 000 kroner i 2013.

Finn ut om batterilevetid her