I kjøpsveiledningen for elbiler som NAF har utarbeidet sammen med Elbilforeningen og Forbrukerrådet, finner du en oversikt over forventet levetid for batteriene og kostnadene ved bytte på mange av elbilene som selges i Norge. Batterier til elbil er i en rivende utvikling. Samtidig viser det seg at batterier på nyere elbiler, altså biler solgt siden rundt 2011, er svært holdbare. I de fleste tilfeller vil batteriet på en elbil overleve selve bilen.

Avhengig av batteritypen

Det er en sammenheng mellom forventet levetid og kostnad. Hvor fort batterienes lagringskapasitet reduseres, avhenger av batteritypen. Grensen for når batteriene anses som ubrukelige, varierer mellom leverandørene og er oppgitt under «minste kapasitet», det vil si gjenværende akseptabel kapasitet for elbilisten.

Dessverre klarer ikke alle leverandørene å gi all informasjonen vi etterspør, noe som kan tolkes som et tegn på at det fortsatt er en del usikkerhet med hensyn til batteriers levetid og kostnad.

Noen eksempler på levetid:

  • Nissan Leaf: Forventet levetid ut bilens levetid med gradvis kapasitetstap med tid og bruk. Nissan bekrefter ikke pris for skifte av batteriene. Batteripakken er konstruert med moduler som kan skiftes individuelt.
  • Tesla Model S og X: Forventet levetid minst i garantiperioden på 8 år. Tesla opplyser selv at batteriene taper seg rundt fem prosent de første 80.000 kjørte kilometrene. Deretter flater degraderingen seg ut og de neste fem prosentene forsvinner etter ytterligere 240.000 kilometer. Da har bilen kjørt over 300.000 kilometer.
  • Mitsubishi i-MiEV: 70 – 90 prosent av batteriets kapasitet etter 10 år eller 150 000 kilometer kjøring. 

Nissan har erfaringer med Leaf som taxi. Erfaringene viser at bilene har kjørt langt over 200.000 kilometer i taxidrift uten at kapasiteten har sunket under 75 prosent.

Som med alle andre deler på en bil kan batteriet gå i stykker. Men ingen av de store elbilprodusentene har hatt store problemer med defekte batterier. 

Finn ut om batterilevetid her

Er batteriet på brukt elbil godt?

På samme måte som en hvilken som helst annen bil, er en elbil avhengig av godt vedlikehold. En dieselmotor som er vanskjøtt eller dårlig vedlikeholdt yter mye dårligere som brukt enn en som er godt vedlikeholdt. Det samme gjelder til en viss grad batterier på elbil.

Hvis den tidligere eieren har ladet batteriet slik bruksanvisningen forklarer, er det masse kapasitet igjen i batteriet som bruktbil. I grove trekk kan godt vedlikehold være:

  • Få eller ingen totale utladninger.
  • Batteriet er vanligvis ladet til nesten fullt (Tesla anbefaler 90% eller mindre som maksgrense for daglig lading) og ikke 100% hver gang det settes på lading.

Det er imidlertid mye enklere å vedlikeholde batterier på en elbil enn en forbrenningsmotor. Samtidig er det lite historiske data på batterier siden de første skikkelige batteriene for elbil ikke er så mange år foreløpig. Men som nevnt i forrige avsnitt er det få problemer med batteriene på nyere elbiler.

Skal du kjøpe bruktbil, spesielt fra forhandler, kan du spørre om de kan skaffe en «helsesjekk» på batteriet og spørre om det fortsatt er noen garantier igjen eller hvilke garantier de kan gi deg.