Målet med fordelene på elbil er å hjelpe ny teknologi inn på markedet. De viktigste fordelene er fritak for engangsavgift og moms. Dette gjør elbilene konkurransedyktige i forhold til ordinære biler.

Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler. De lokale fordelene er det opp til lokale myndigheter å vurdere som skal fortsette. Allerede har Sør-Trøndelag fylke valgt å kutte ut fordelen med gratis ferge og Trondheim kommune har valgt å fjerne gratis parkering som tilbud til elbiler. 

Fordeler med elbil:

  • Ingen engangsavgift.
  • Ingen moms ved kjøp
  • Halv firmabilbeskatning
  • 455 kroner i årsavgift

Lokale fordeler som kan reguleres av kommunene:

  • Mulighet for gratis offentlig parkering
  • Fritak for bompenger
  • Kan kjøre i kollektivfeltet
  • Fritak for fergeavgifter
  • Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner