Målet med fordelene på elbil er å hjelpe ny teknologi inn på markedet. De viktigste fordelene er fritak for engangsavgift og moms. Dette gjør elbilene konkurransedyktige i forhold til ordinære biler. Klimaforliket sier at fordelene skal bestå frem til 2017 eller når det er 50 000 elbiler på veien. Vi i NAF vil ha de lenger, nemlig til 2020.

Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler. De lokale fordelene er det opp til lokale myndigheter å vurdere som skal fortsette. Allerede har Sør-Trøndelag fylke valgt å kutte ut fordelen med gratis ferge.

Fordeler med elbil:

  • Ingen engangsavgift.
  • Ingen moms ved kjøp
  • Halv firmabilbeskatning
  • 435 kroner i årsavgift 
  • Gratis offentlig parkering
  • Fritak for bompenger
  • Kan kjøre i kollektivfeltet
  • Fritak for fergeavgifter
  • Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner