Politikk og elbil

I Stortingets klimaforlik ble det vedtatt at rene nullutslippsbiler skal ha avgiftsfordeler for kjøp og bruk frem til 2017 eller når antallet overstiger 50...

Parallelt med at salget av elbiler har skutt fart i Norge har antall artikler i mediene om elbiler økt kraftig. Elbil er et tema som skaper engasjement!

Blir du elbilist nyter du godt av en rekke fordeler i hvert fall til 2017. NAF vil beholde fordelene lenger.