Politikk og elbil

I Stortingets klimaforlik ble det vedtatt at rene nullutslippsbiler skal ha avgiftsfordeler for kjøp og bruk frem til 2017 eller når antallet overstiger 50...

Uten nullutslippsbiler kommer bensin- og dieselbiler til å stige i pris og få begrensninger i bruk for å gjøre dem mindre attraktive. Det handler om klimaet.

Blir du elbilist nyter du godt av en rekke fordeler i hvert fall til 2017. NAF vil beholde fordelene lengre.