Nullutslippsbiler omfatter el- og hydrogenbiler. I dag er det ca. 32 000 elbiler i Norge og kun noen titalls hydrogenbiler.

Fordelene må beholdes lengre

NAF mener at avgiftsfordelene for elbil må beholdes lenger enn hva som står i Klimaforliket fordi bilene ikke vil være fullt konkurransedyktige før tidligst i 2020. Dette henger sammen med at teknologien fremdeles er under utvikling og at en nullutslippsbil  uten avgiftsfordelene vil koste mye mer enn en tilsvarende bil med forbrenningsmotor. I tillegg må det, som Klimaforliket også slår fast, gis avgiftslette til andre lavutslippsbiler. Derfor jobber NAF for at ladbare hybrider skal få redusert engangsavgiften med 20 prosent.

Fordeler som ikke har med avgiftssystemet å gjøre, må vurderes lokalt ut fra den gitte trafikksituasjonen på det aktuelle stedet. Dersom det eksempelvis "blir fullt" i enkelte kollektivfelt rundt en spesifikk by, så må man vurdere om denne fordelen skal begrenses lokalt og ikke for hele landet. Det samme gjelder fordeler som gratis parkering og fritak for bompenger i bypakkene. Uansett mener NAF det er for tidlig å begrense nullutslippsbilenes fordeler nå.