Elbilen representerer noe nytt og kanskje starten på en større samfunnsendring. Nye ting skaper ofte motstand, men når det gjelder elbil har det så langt vært stor politisk enighet. Alle partier på Stortinget støttet at elbiler skal ha avgiftsfordeler og andre fordeler som fri bompassering og rett til å kjøre i kollektivfelt.

Høyere salg enn noen trodde

Like fullt debatteres elbil mye og grunnen til det er at salget har økt mer enn noen forventet. I 2012 ble Stortinget enige om et nytt klimaforlik. Blant annet ble det vedtatt at dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler skulle videreføres til 2017, så fremt antallet ikke overstiger 50 000. Få tenkte nok da at det ville være 50 000 elbiler på veiene før 2017. Nå når det er i ferd med å skje, blir det et politisk tema om fordelene bør sikres.

Kollektivfeltet en het potet

Tilgangen til kollektivfeltet har det vært mye debatt om, spesielt i Oslo. Bussjåførene mener de blir hindret i trafikken, andre mener dette er overdrevet. Blant andre så peker NAF på at mye av problemet er et veisystem som er lite effektivt ved på- og avkjøring og at det er dette som skaper problemer i kollektivfeltet. Tellinger fra Statens Vegvesen viser at 80 prosent av kjøretøyene i kollektivfeltene i Oslo er elbiler, men at kapasitetsgrensen ikke på langt nær er nådd.

Den dagen det blir en utfordring med elbiler i kollektivfelt på visse lokale strekninger, mener NAF at det ikke må få konsekvenser for hele landet. Det er for tidlig å stenge kollektivfeltene både i Oslo og i de andre byene våre, men på et tidspunkt vil det kanskje skje. Da er det viktig at selv om fordelen må fjernes lokalt, må elbilister i andre deler av landet få nyte godt av den samme fordelen.

Fordeler for ladbare hybrider

Mens noen av fordelene trues, er det også mange som tar til orde for ytterligere fordeler, spesielt for ladbare hybrider. Foreløpig selges det ikke mange ladbare hybrider i Norge.

Ladbare hybridbiler vil være et viktig tilskudd til en miljøvennlig bilpark. For å øke saleget mener NAF at også ladbare hybrider må få avgiftslette og andre insentiver. Disse bilen har høyere vekt på grunn av batteri og elektrisk motor. I første omgang mener NAF at vektfradraget skal økes fra 15 til 20 prosent. Dersom det ikke øker salget må andre insentiver også innføres.