Transnova er statens verktøy for å støtte bærekraftig transport. Det er viktig at de får nok midler til å gi økonomisk støtte til etablering av ladestasjoner i byområder og hurtigladere langs hovedveiene.

Behovet må styre utbyggingen

Det har de siste årene vært en rivende utvikling i salget av elbiler, og elbiler er blant de mest solgte bilene i Norge. Dermed stiger behovet for ladekapasitet. Da er det etter NAFs mening riktig og viktig å støtte utbygging av ladestasjoner for å imøtekomme utviklingen, akkurat som staten ga støtte til å etablere bensinstasjoner da bilsalget tok av for en mannsalder siden.

Flere skaffer seg elbil også utenfor de store byene. Disse elbilistene kjører ofte lengre strekninger enn i byene. I tillegg ønsker mange av elbilistene i byene også å kunne bruke bilen til mer enn ren bytransport. Derfor er strategien til Transnova om støtte til utbygging av korridorer med hurtigladestasjoner langs de nasjonale transportkorridorene, riktig og viktig.

Standardisert betalingsløsning

NAF mener det er viktig med en standardisert betalingsløsning som både har løsninger for abonnenter og drop-in-kunder . Det er viktig at systemet blir intuitivt og enkelt i bruk.

En velfungerende betalingsløsning vil ufarliggjøre ladeprosessen, skape trygghet rundt det økonomiske og skape større forutsigbarhet for trafikanten.