Gebyr kan gis ved en del mindre alvorlige overtredelser av trafikklovgivningen. Det gis blant annet hvis førerkortet er glemt igjen hjemme, ved manglende bruk av bilbelte, ved kjøring med dekk med for liten mønsterdybde, samt for overlasting.

Gebyr ikke straff

Gebyr anses ikke som straff, men politiet har mulighet til å reagere med en strengere reaksjon hvis forholdet er mer alvorlig. 

Klage over ilagt gebyr må fremmes innen tre uker regnet fra da gebyret ble ilagt.     

Tingretten klageinstans

Tingretten er klageinstans, men klagen skal framsettes for politiet eller regionvegkontoret i det distrikt der gebyret er ilagt.

Vi gir deg advokathjelp

NAF har advokater og biltekniske eksperter som er klare til å hjelpe deg som medlem hele døgnet!

Bli medlem i dag

Lovdata: Les mer om forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen