I mer alvorlige tilfeller vil det være aktuelt å reagere med fengselsstraff.

Husk paragraf 3!

Veitrafikkloven § 3 sier at enhver trafikant skal «ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller skade og slik at ikke annen trafikk blir unødig hindret». Vanlige tilfeller som rammes av lovbestemmelsen er påkjørsler bakfra, manglende vikeplikt, utforkjøringer, fartsovertredelser og uforsiktige forbikjøringer.

Stygg kjøring er nok

Det er ikke et vilkår at det har skjedd et uhell. Det er tilstrekkelig at kjøringen har medført en fare eller at skade kan inntreffe. 

Bestemmelsen praktiseres strengt.