Hvor tung henger kan jeg trekke etter bilen min? Hvordan sjekker jeg dette, og hva er forskjell på egenvekt og totalvekt?

Hva gjelder førerkortet mitt for?

Vi begynner med førerkort:

Begrensninger i førerkortet

Hvis du har vanlig førerkort klasse B er utgangspunktet at vogntogets tillatte totalvekt, altså bilens totalvekt pluss tilhengerens totalvekt, ikke skal overstige 3500 kilo. 

Totalvekt er bilens eller hengerens vekt fullt (men lovlig) lastet. Egenvekt er bilens eller hengerens vekt uten last.

Førerkortforskriften sier at hengerens totalvekt ikke skal overstige 750 kilo med klasse B, men sier samtidig at man kan kjøre med en tyngre henger så lenge vogntogets totalvekt ikke overstiger 3500 kilo. 

Kan du trekke henger med elbil?

Kun et fåtall elbiler kan trekke henger, spesielt større hengere. Men det finnes en modell på markedet som kan trekke tungt. Les hvorfor mange elbiler har begrensinger.

Les mer om elbil og henger

Det enkleste er derfor å legge sammen tillatt totalvekt på bil og henger og sørge for at tallet ligger under 3500 kilo.

  • Førerkort klasse B gjelder for bil og eventuelt henger som samlet ikke har totalvekt over 3500 kilo. 

Begrensinger i vognkortet

Det hjelper ikke med riktig bokstav i førerkortet om bilen rent teknisk ikke er dimensjonert for hengeren du har tenkt å trekke.

Du må altså sjekke i bilens vognkort hvor tung henger bil og hengerfeste er dimensjonert for. Selvom vogntogets totalvekt er under 3500 kilo og tilsynelatende kan trekkes med førerkort klasse B, kan det hende at hengeren likevel er for tung. Det er ikke sikkert bilen tåler å trekke hengeren eller campingvognen.

  • Tilhengeren må ikke være tyngre enn det bilen tåler å trekke, selvom vogntoget totalt blir under 3500 kilo. Alle nødvendige opplysninger finnes i bilens vognkort og hengerens vognkort.

Førerkort klasse BE og B96

Med en stor bil og komfortabel campingvogn eller romslig henger skal det ikke mye til før vogntogets tillatte totalvekt overstiger 3500 kilo.

Med et forholdsvis enkelt opplæringsprogram kan du få påført kode 96 sammen med klasse B på førerkortet ditt. Da kan du trekke et vogntog med tillatt totalvekt på 4250 kilo. Husk at bilens og hengerens tekniske begrensinger ikke endres selvom du endrer førerkortklasse.

B96 er typisk førerkort for førere som har stor campingvogn på slep.

Med et noe mer omfattende opplæringsprogram kan du ta førerkort klasse BE. Da har du lov til å trekke henger med tillatt totalvekt opptil 3500 kilo. Kravene til selve bilen er fortsatt som for klasse B, altså en bil med tillatt totalvekt opptil 3500 kilo. Husk også her at bilens og hengerens tekniske begrensinger fortsatt gjelder. Selvom du kan trekke tung henger, er det ikke sikkert bilen din kan det.

I Norge gjelder forøvrig klasse BE også for traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med maksimal tillatt totalvekt opptil 25.000 kilo, og der kjøretøyet ikke kan kjøre fortere enn 40 km/t. 

Hvis du har tatt klasse BE før 19. januar 2013 er begrensingene for traktor og motorredskap noe mindre. 

  • Førerkortklassene B96 eller BE gir rett til å trekke tyngre last, og opplæringsopplegget er overkommelig i både pris og mengde.

Hva med tilhenger og andre førerkortklasser?

Hovedregelen er at førerkort for tyngre klasser som ikke omfatter en E, altså C, C1, D og D1, gir rett til å trekke tilhenger med en maksimal tillatt totalvekt på 750 kilo. Skal du trekke større henger etter tung bil, trenger du en E i førerkortet ditt.

Mange norske bilførere tok førerkort klasse B og fikk med de første rosa førerkortene et stempel på baksiden. Dette ga rett til å kjøre biler med tillatt totalvekt opptil 7500 kilo. Etterhvert som førerkortreglene endret seg og ble harmonisert med øvrige land, måtte bilførere med denne retten veksle inn førerkortet i et nytt, og få klasse C1 i tillegg til B om de ville beholde denne retten.

Dette måtte gjøres innen en bestemt tidsfrist, og denne fristen har forlengst gått ut. Det er altså ingen mulighet til å få C1 «gratis» ved å bytte inn førerkortet mer.

Bilførere som har klasse C1 kan med et forholdsvis enkelt praktisk og teoretisk undervisningsopplegg på en kvalifisert kjøreskole skaffe seg klasse C1E. Hvorfor er dette lurt? Jo, selv med lappen på tung bil inntil 7500 kilo, kan du ikke trekke henger tyngre enn 750 kilo tillatt totalvekt. Det hjelper ikke å ha klasse BE eller B96 om du skal trekke tyngre henger etter en tung bil.

  • Hvis du mangler en E i tyngre førerkortklasser, er hovedregelen at hengerens totalvekt ikke kan overstige 750 kilo.

Fartsbestemmelser for tilhenger

Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger eller campingvogn med bremser er 80 km/t. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere. 

Kjører du med tilhenger eller campingvogn uten bremser er maksimal hastighet 60 km/t når tilhengeren har en aktuell totalvekt 300 kilo eller mer.

Bremsene på en vanlig tilhenger fungerer som oftest slik at en del av draget, altså «stangen» fra tilhengerfestet og bakover, presses sammen av kraften når bilen bremser. Denne bevegelsen trekker i en vaier som strammer til bremsene. Dermed avlastes bilens bremser ved oppbremsing. En tilhenger uten brems er imidlertid helt avhengig av bremsene på bilen.

Billigere bilhold som medlem!

Rabatt på drivstoff

NAF gir medlemmene rabatt på drivstoff, dekk, bilpleie, utstyr, lån og forsikring

Se alle medlemsfordeler

Vognkortet og instruksjonsheftet til hengeren forteller mer om hengerens bremsesystem.

  • Uansett fartsgrense er maksimal fart for bil som trekker henger 80 km/t, eventuelt 60 om hengeren mangler brems. 

Smart kalkulator

Statens vegvesen er fagmyndigheten som kan kjøretøyteknikk og lover til fingerspissene. På vegvesen.no finner du en egen tilhengerkalkulator der du taster inn bilens registreringsnummer, hengerens nummer og din egen førerkortklasse. Da får du umiddelbart svar på om du kjører lovlig eller ulovlig.

Det finnes også en egen app for smarttelefoner (Bil og henger). Appen er gratis, og gjør at du kan sjekke umiddelbart om du har lov til å trekke hengeren du er i ferd med å låne eller leie.