Hvor tung tilhenger kan jeg trekke etter bilen min? Hvordan sjekker jeg dette, og hva er forskjell på egenvekt og totalvekt?

På vegvesen.no finner du en egen tilhengerkalkulator der du taster inn:

  • Bilens registreringsnummer
  • Hengerens nummer
  • Din egen førerkortklasse

Da får du umiddelbart svar på om du kan kjøre med tilhengeren eller ei. Sjekk også bremser, lys, dekk og annet som krever vedlikehold, før du kjører avgårde.

Her er noen regler for bruk av tilhenger:

§ 3-5. Førerett i klasse B gjelder for:

1. Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
3. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3 500 kg.
4. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4 250 kg og vedkommende har fellesskapskode 96 påført førerkortet.
5. Firehjuls motorsykkel.
6. Moped.

Kilde: Førerkortforskriften

Begrensninger i førerkortet

Hvis du har vanlig førerkort klasse B kan du kjøre en bil med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og som er godkjent for transport av høyst åtte passasjerer i tillegg til fører.

Skal du trekke en tilhenger, er hovedregelen at den har høyst tillatt totalvekt på 750 kg med førerkort klasse B. Det vil si at tilhenger og last skal ikke veie mer enn 750 kg til sammen.

Hvis bilens tillatte totalvekt er på 3500 kg, kan bil, henger og last få en totalvekt på 4250 kg til sammen.

 «Tillatt totalvekt» finner du i både bilen og tilhengerens vognkort, og ved å bruke tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen.

Merk at totalvekt er bilen eller hengerens vekt som er registrert i vognkortet, mens «aktuell totalvekt» er den vekten kjøretøyet med eventuell last, har ved en vektkontroll. Egenvekt er bilens eller hengerens vekt uten last.

Campingvogn_tilhenger.jpg

Med campingvogn-regelen kan man med vanlig førerkort (B) trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, hvis bilen pluss tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 3500 kg.

Hva er campingvogn-regelen?

Det finnes et unntak for å trekke tyngre hengere med førerkort for vanlig bil: Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man med førerkortklasse B trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, hvis bilen pluss tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 3500 kg. Det vil si at en bil med for eksempel tillatt totalvekt på inntil 2000 kg, kan trekke en henger på 1500 kg med last.

Regelen gjelder for alle typer tilhengere (dvs. varehenger, båthenger, hestehenger og andre spesialhengere), men regelen har størst praktisk betydning for campingvogn.

Hvorfor trenger jeg førerkortklasse B 96?

Med en stor bil og komfortabel campingvogn eller romslig henger skal det ikke mye til før vogntogets tillatte totalvekt overstiger 3500 kg.

Klasse B 96 gir deg rett til å føre en bil og tilhenger med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B 96.

Med et opplæringsprogram ved en trafikkskole eller kursarrangør, kan du få påført kode 96 sammen med klasse B på førerkortet ditt (B96). Du trenger ikke ta en ny førerprøve.

Førerkort_nett.jpg

Et vanlig førerkort (B) gir deg mulighet til å kjøre bil og tilhenger, men skal du kjøre tyngre kjøretøy med tilhenger eller trekke tyngre tilhengere – kreves det nye kurs og oppkjøring.

Begrensinger i vognkortet

Ikke glem å sjekke bilens tillatte hengervekt i vognkortet. Det hjelper ikke med riktig bokstav i førerkortet om bilen rent teknisk ikke er dimensjonert for hengeren du har tenkt å trekke.

Du må altså sjekke i bilens vognkort hvor tung henger bil og hengerfeste er dimensjonert for. Selv om vogntogets totalvekt er under 3500 kilo og tilsynelatende kan trekkes med førerkort klasse B, kan det hende at hengeren likevel er for tung. Det er ikke sikkert bilen tåler å trekke hengeren eller campingvognen.

Tilhengeren må ikke være tyngre enn det bilen tåler å trekke, selv om vogntoget totalt blir under 3500 kilo. Alle nødvendige opplysninger finnes i bilens vognkort og hengerens vognkort.

Er du usikker – bruk tilhengerkalkulatoren, slik at du vet om du kjører ulovlig eller ei.

§ 3-11.Førerett i klasse BE

Førerett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg.

I Norge omfatter førerretten også føring av traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger.

Kilde: Førerkortforskriften

Førerkort klasse BE gir flere muligheter

Med samme opplæringsprogram som for B96, men med egen oppkjøring i tillegg, kan du ta førerkort klasse BE. Da har du lov til å trekke henger med tillatt totalvekt opptil 3500 kilo. Kravene til selve bilen er fortsatt som for klasse B, altså en bil med tillatt totalvekt opptil 3500 kilo.

Husk også her at bilens og hengerens tekniske begrensinger fortsatt gjelder. Selv om du kan trekke tung henger, er det ikke sikkert bilen din kan det.

I Norge gjelder forøvrig klasse BE også for traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med maksimal tillatt totalvekt opptil 25.000 kilo, og der kjøretøyet ikke kan kjøre fortere enn 40 km/t. 

Hvis du har tatt klasse BE før 19. januar 2013 er begrensingene for traktor og motorredskap noe mindre. 

Fartsbestemmelser for tilhenger

Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger eller campingvogn med bremser er 80 km/t. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere. 

Kjører du med tilhenger eller campingvogn uten bremser er maksimal hastighet 60 km/t når tilhengeren har en aktuell totalvekt 300 kilo eller mer. – se trafikkreglene § 13. Dersom tilhengeren uten brems er under 300 kg med den gjeldene aktuelle totalvekt er farten 80 km/t.

Det er viktig å skille mellom aktuell totalvekt og registrert totalvekt når man leser forskriften. Står det registrert totalvekt er det vekten i vognkortet som gjelder og ikke hva den veier der og da.

Kan du trekke henger med elbil?

elbil og tilhenger

Utvalget av elbiler øker, men fortsatt er det bare et fåtall som kan trekke henger.

Les mer om elbil og henger

Slik fungerer bremsene på tilhengeren

Bremsene på en vanlig tilhenger fungerer som oftest slik at en del av draget, altså «stangen» fra tilhengerfestet og bakover, presses sammen av kraften når bilen bremser. Denne bevegelsen trekker i en vaier som strammer til bremsene. Dermed avlastes bilens bremser ved oppbremsing. En tilhenger uten brems er imidlertid helt avhengig av bremsene på bilen.

Vognkortet og instruksjonsheftet til hengeren forteller mer om hengerens bremsesystem.

Smart tilhengerkalkulator

Som nevnt innledningsvis finner du en egen tilhengerkalkulator på vegvesen.no, der du taster inn bilens registreringsnummer, hengerens nummer og din egen førerkortklasse. Da får du umiddelbart svar på om du kjører lovlig eller ulovlig.

Det finnes også en egen app for smarttelefoner (Bil og henger). Appen er gratis, og gjør at du kan sjekke umiddelbart om du har lov til å trekke hengeren du er i ferd med å låne eller leie.

Kilde: Lovdata og Statens vegvesen