Mange bilister er sløve og følger ikke med. Rett bak ligger ambulansen eller politibilen med blålys og sirener og forsøker å komme seg forbi.

Følger du derimot nøye med er det ingen grunn til panikk om du ser og hører utrykningskjøretøyer. Det viktigste er å beholde roen og vise tegn. Sjåføren i utrykningskjøretøyet har lov til å bryte trafikkreglene og veitrafikkloven, og du har lov til å bruke fortau eller krysse sperrelinjer for å gi fri vei.

Viktige tips om utrykningskjøretøy i trafikken:

  • Bruk blinklyset. Da forstår sjåføren av utrykningskjøretøyet at du har sett dem.
  • Trekk ut til kanten av veien for å gi plass. Du har lov til å kjøre opp på fortauet, kjøre noen meter over sperrelinja i krysset eller snike deg gjennom en høyresving i krysset for å slippe utrykningsbilen fram. Men sikkerheten må imidlertid ikke settes i fare. Sjekk alltid at det er klar bane.
  • Ikke stopp midt i en sving. Kjør heller lengre fram før du stanser slik at det går an å kjøre forbi deg.
  • Senk gjerne farten, men ikke bråbrems.
  • Se på andre trafikanter. Legger alle seg ut mot høyre, så fungerer det best at du gjør det samme.
  • På firefeltsvei i tett trafikk vil utrykningsbilen ofte foretrekke å legge seg midt mellom filene. Spesielt brannbilene er store og trenger plass for å komme fram. Trekker ut mot høyre hvis du er i høyre fil, og venstre hvis du er i ventre fil.   
  • Hvis du kjører i kø og flere biler foran deg trekker inn til siden, ta da en kikk i speilet for å se om det er et utrykningskjøretøy bak som du ikke har sett.
  • Se på utrykningskjøretøyet om sjåføren signaliserer hvor han vil kjøre, for eksempel ved å legge seg midt mellom to filer.
  • Bruk bakspeilet aktivt når du kjører bil. Konsentrer deg om kjøringen og ikke gjør andre ting, som å fikle med mobiltelefonen.

Hvem kan kjøre med blålys og sirener?

De fleste kjenner til politibiler, brannbiler og ambulanser. Men det er flere enn de tre etatene som har godkjente utrykningskjøretøyer og kan kjøre med såkalt varsling (blålys og sirener). Blant dem er regjeringsbiler, militærpoliti og beredskapsorganisasjonene Norsk Folkehjelp og Røde Kors. Ved endel helseforetak finnes det også såkalte syketransportbiler. Disse er hvite med blå stripe og er registrert som utrykningskjøretøyer.

Uansett hvem som kjører med varsling gjelder de samme reglene; du skal gi fri vei når du ser blålys og hører sirener.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er ikke bare de tre nødetatene som kan kjøre med blålys og sirener. Her er et utrykningskjøretøy fra Norsk Folkehjelp.
FOTO: Norsk Folkehjelp Horten

Kan utrykningskjøretøyer bruke kollektivfeltet?

Det er strenge regler for hvem som kan kjøre i kollektivfelt, og det varierer hvilke kjøretøygrupper som har tillatelse.

Men uniformerte utrykningskjøretøyer, enten det er politiet eller Norsk Folkehjelp, kan bruke alle kollektivfelt selv uten blålys og sirener påslått. Kravet er selvsagt at kjøretøyet er uniformert og i et oppdrag der det er nødvendig å komme seg hurtig fram.

Hvem kan kjøre utrykningskjøretøyer?

Hvem som helst kan i utgangspunktet kjøre et utrykningskjøretøy hvis blålys og sirener ikke er påslått. Men skal kjøretøyet brukes til utrykning må føreren ha godkjent opplæring, såkalt kode 160, på førerkortet. Denne prøven er både teoretisk og praktisk og krever egen førerprøve.

Følg alltid med i innerspeilet. Da oppdager du utrykningskjøretøyet tidlig.
FOTO: Kristin Svorte