Vesten må være lett å få tak i. Derfor skal den være plassert lett tilgjengelig i et av rommene i nærheten av føreren, og ikke i bagasjerommet. En slik vest krever ikke mye plass, den kan lett brettes sammen og er myk og føyelig. Poenget er at bilføreren skal kunne få tak i vesten før bildøra åpnes.

Fra 1. januar 2014 omfattes også motorsykler og mopeder, samt ATV registrert som motorsykkel eller moped.

Her kan refleksvesten oppbevares på egnet sted, slik som under setet eller i sidevesker. Et forslag om at førere av MC, moped og ATV alltid må ha på seg refleksvest når de kjører, er imidlertid skrinlagt inntil videre da Vegdirektoratet er usikre på effekten.

Statens vegvesen har imidlertid hatt dialog med Norsk Motorcykel Union (NMCU), slik at det skal være mulig å få tak i refleksvester i lommeformat som passer i små oppbevaringsrom på moped og MC.

Men hvorfor refleksvest?

Vi har kanskje lett for å tenke at vi bare trenger en slik vest når det er mørkt. Det er ikke riktig, vi trenger også en vest som synes godt i dagslys. Og da er det viktig å velge en vest som ikke bare har god refleks, den bør også helst være fluoriserende. På engelsk kalles vesten «high visibility jacket», og det er beskrivende.

Påbud om refleksvest i andre land

Påbudet om refleksvest i bil er hittil innført i fem Europeiske land, deriblant Spania, Portugal og Tyskland. Danmark, Sverige og Finland vurderer tilsvarende krav, men har ennå ikke fastsatt dato for innføring.

NAF er godt fornøyd med påbudet om å ha tilgjengelig refleksvest i bil. NAF har mange års erfaring med å hjelpe bilførere som har fått stopp på landeveien, og har ofte sett viktigheten av å gjøre seg mest mulig synlig for andre veifarende. I NAFs egne biler har slike vester vært obligatorisk utstyr i mange år allerede.

Får jeg bot eller gebyr?

Nei. Du får verken forenklet forelegg eller bot for å ikke ha med vest i bilen. Men hvis du kommer i en situasjon der det er viktig å bruke refleksvest, kan politiet gi deg bot for å ha utvist uforstand og uaktsomhet. Enkelt fortalt: Står du i tusmørket langs motorveien med havarert bil, kan du bli bøtlagt for å ikke være synlig nok hvis du ikke har på deg refleksvest.

Husk at:

  • Vesten må være lett å få tak i og må befinne seg inne i bilen eller egnet sted på MC, moped og ATV.
  • Vesten skal benyttes både i lys og i mørke
  • Krav om refleksvest gjelder i Norge, Spania, Portugal og Tyskland, Danmark, Sverige og Finland

Statens vegvesen opplyser dessuten dette:

  • Vesten skal være CE-godkjent
  • Vesten bør være godkjent etter EN 471 klasse 2
  • Alternativt kan klasse EN 1150 brukes
  • Statens vegvesen anbefaler at det er refleksvester til alle i bilen
  • Det er eiers ansvar at det ligger refleksvest i bilen, motorsykkelen, mopeden eller ATVen.
  • Både politiet og Statens vegvesen kan etterspørre vest i kontrollsammenheng
  • Det er krav om vest for å få bilen godkjent i EU-kontroll 

 

Har du ikke refleksvest, eller trenger flere eller en som er godkjent?