Periodisk kjøretøykontroll (PKK), bedre kjent som EU-kontroll, er den eneste obligatoriske kontrollen vi har av biler i Norge i dag. I løpet av 2015 endres den norske periodiske kjøretøykontrollen. Bakgrunnen er at kontrollen skal bli mer lik den kontrollen som gjennomføres i EU i dag. Nytt er at antall kontrollpunkter økes fra 85 til 150. Fram til den «nye» kontrollen innføres, er endringene flettet inn i dagens kontroll hos NAF.
Innføringen av kontrollen har vært utsatt flere ganger, blant annet på grunn av datatrøbbel hos Statens vegvesen. Men etter alt å dømme blir kontrollen innført i juni.

Flere vil få «ikke godkjent»

På den nye kontrollseddelen som bileier mottar vil det ikke lenges vises de punktene som er godkjent, men kun bildata og anmerkninger. Mange av de anmerkningene som tidligere var gradert «1» vil bli endret til «2», noe som vil medføre at flere kjøretøy vil få 2-anmerkning og ikke godkjennes. 
Disse punktene har i dag standardmerking «1», men vil på den nye kontrollen merkes med «2», altså ikke godkjent:
  • Nærlys, fjernlys, parkeringslys , markeringslys, ryggelys, tåkelys og tåkebaklys  virker ikke eller har skadet glass eller har feil type pærer.
  • Tilhengerkontakt feilkoblet (ikke koblet etter ISO norm.
  • Feil med SRS (airbag)
  • Feil med elektroniske stabilitetssystemer
  • Manglende eller blokkert nødutgang i buss (også minibuss)

Elbiler får egne kontrollpunkter

Det kommer også fire nye kontrollpunkter for el- og hybridbiler: fremdriftsbatteri, kabler for fremdriftssystem, ladekabel og ladekontakt i bil.
– Flere sjekkpunkter vil gi mer trygghet på veiene, og det blir vanskeligere å komme gjennom med en «feilfri» bil, sier Jarl Tyldum, PKK-ansvarlig i NAF.

Visuell kontroll

Det blir også kontrollert om du har refleksvest i bilen og at dekkene har riktig rotasjonsretning. En kontrollør vil også kunne ilegge kjøreforbud ved alvorlige feil på langt flere punkter for brems, hjuloppheng og styring enn det er i dag.
Det skal også utføres en visuell kontroll av kjøretøyet, og alvorlige mangler og skader vil medføre anmerkning som gjør at bilen ikke blir godkjent. Ved spesielt alvorlige feil kan det også gis kjøreforbud.
Busser vil få flere kontrollpunkter enn i dag enn tidligere.

Hva heter det? EU-kontroll eller PKK

Det egentlige navnet på EU-kontrollen er periodisk kjøretøykontroll, forkortet PKK. Europeiske land har slike kontroller, med sine lokale navn. Men felles for kontrollene er at de skal sikre at kjøretøyet tilfredsstiller minstekrav til sikkerhet på veien.
Du kan ikke dra til Sverige eller andre land for å ta en norsk PKK. Likevel forsøker veimyndighetene i de europeiske landene å nærme seg hverandre i hvordan og hva som skal kontrolleres.
Statens vegvesen er kontrollmyndighet i Norge, men har satt bort selve kontrollen til godkjente verksteder og NAF-sentrene. Det betyr at verkstedene og NAF utfører kontrollen på vegne av Statens vegvesen.
Det folkelige navnet på kontrollen er EU-kontroll, og dette navnet har befestet seg såpass at selv Statens vegvesen bruker det mer folkelige begrepet.