Uansett type kryss, gleder de samme reglene for bruk av tegn.

Fart og ulykker går ned

Noen synes rundkjøringer er for trange - men det er et bevisst valg. Jo skarpere svingen er, desto lavere fart får vi og personskadeulykker går ned. 

Det viktigste når du kjører inn i en rundkjøring er å gi tegn, både på vei mot rundkjøringen og på vei ut. Hensikten med å gi tegn er å skape best mulig kommunikasjon mellom trafikantene.

Fart inn mot rundkjøringen, plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er viktig for at øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du har tenkt til å gjøre, og hvor du har tenkt deg.

Huskeregler for rundkjøring

• På vei mot rundkjøringen:

Jo tydeligere en kjører, desto flere kan kjøre samtidig i en rundkjøring.

  • Om du skal til høyre, gi tegn til høyre i god tid – gjør så tegnet mer troverdig ved å plassere deg helt inntil høyrekant
  • Om du skal til venstre, gi tegn til venstre i god tid, plasser deg helt inntil midtlinjen eller midtrabatt
  • Om du skal rett frem – hold deg til midten i kjørefeltet

Trafikkavviklingen er helt avhengig av at du velger plassering i god tid, og at du holder deg innenfor ditt eget felt. Skilt, oppmerking og kø har betydning for hva du bør velge.

 

• På vei ut av rundkjøringen:

  • For at andre skal skjønne når du skal ut av rundkjøringen, skal du alltid gi tegn ut til høyre

Tegn og plassering i rundkjøring

 

Inn- og utkjøringsveien har to kjørefelt i hver retning.
Illustrasjon: Statens vegvesen 

 

Inn- og utkjøringsveien har ett kjørefelt i hver retning
Illustrasjon: Statens vegvesen

 

Tegn til venstre mot rundkjøringen, som på illustrasjonen over, gir god informasjon til andre. Illustrasjon: Statens vegvesen