Miljø

Legg om kjørestilen og oppnå lavere forbruk, redusert slitasje, lavere CO2-utslipp og sparte penger.

De viktigste avgassene fra biltrafikken er karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx), hydrokarboner (HC) og svevestøv/partikler (PM).

Om du har kjørt i Oslo-området vinterstid de siste årene så er sjansen stor for at du har lagt merke til skilt som varsler nedsatt hastighet av hensyn til...