Hopp til hovedinnhold

Miljø

Særlig på korte turer eller korte stopp kan det være lett å glemme å skru av motoren. Men reglene er klare på at du ikke har lov til å la bilen stå på...

Å kjøre økonomisk har flere gevinster enn kun at du sparer drivstoff og penger. Du kjører sikrere, slipper ut mindre klimagasser og kommer mer uthvilt frem t...

De viktigste avgassene fra biltrafikken er karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx), hydrokarboner (HC) og svevestøv/partikler (PM).