Hopp til hovedinnhold

Miljø

Legg om kjørestilen og oppnå lavere forbruk, redusert slitasje, lavere CO2-utslipp og sparte penger.

De viktigste avgassene fra biltrafikken er karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx), hydrokarboner (HC) og svevestøv/partikler (PM).