Teknologisk utvikling har gjort at utslippene fra hvert enkelt bil er redusert, men disse teknologiforbedringene har ikke vært store nok til å veie opp for trafikkveksten. 

Lavere utslipp per bil – men økt trafikkvekst
I 1990 var gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler ca 300 g/km. I 2010 var gjennomsnittet redusert til 141 g/km, det betyr mer enn en halvering på 20 år.

De totale utslippene fra veitransporten har derimot økt, med 35 prosent mellom 1990 og 2007. Grunnen er at transportmengden har økt. Økonomisk vekst og økt kjøpekraft har ført til at vi reiser mer og lenger.

Jo høyere drivstofforbruk – jo høyere utslipp av CO2
Hvor mye CO2 som slippes ut fra en bil avhenger av hvor mye drivstoff som brukes. Jo høyere drivstofforbruk, desto høyere utslipp av CO2.

Bilens drivstofforbruk avhenger av motorteknologi, vekt og type drivstoff. I tillegg påvirkes forbruket av hvordan man kjører og om man har riktig dekktrykk, bruker klimaanlegg og lignende.

CO2-utslippet oppgis i gram per kilometer og tallet gjengir det gjennomsnittlige CO2-utslippet ved blandet kjøring.