Hvorfor er NAF opptatt av sykkel? Er ikke NAF bare bil? Nei, Norges største interesseorganisasjon er opptatt av god mobilitet. Folk skal komme seg rundt på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte. Derfor er vi opptatt av sykkel og hvordan infrastrukturen er tilpasset også denne trafikantgruppen. 

Her kan du lese mer om hva NAF mener om sykkel!

Mange NAF-medlemmer er også syklister!

Blant våre nær 520 000 medlemmer er det 140 000 som svarer at de sykler ukentlig. Det er altså ikke slik at medlemmer av NAF bare bruker bilen. Medlemmene våre er trafikanter som alle andre og bruker både sykkel, trikk, tog, sine egne bein og bil. Derfor jobber NAF for alle trafikantgrupper.

Færre sykler i Norge

Sykkelandelen i Norge går dessverre nedover, stikk i strid med politiske målsetninger. I 2009 var sykkelens andel av de daglige reiser 4 prosent, ned fra 5 prosent i 2005 og 7 prosent i 1992. Mer urovekkende er den dramatiske nedgangen i sykkelbruk blant barn og unge. I aldersgruppen 13-17 år har det vært nesten en halvering på litt over 10 år, fra 17 til 9 prosent.

Unngå konflikter i trafikken

Konflikter mellom syklister og bilister er dagligdags, og mange steder er sykkelveinettet svært dårlig utbygd. En sykkel betegnes imidlertid som en kjørende, og har full rett til å sykle i veibanen. Det er tryggere med effektiv sykling i veibanen enn stor fart på fortau og gangveier. Men både syklister og bilister må ta hensyn til hverandre og følge lover og regler. Bilister har et spesielt ansvar for å ta hensyn til myke trafikanter, selvom syklisten også er kjørende. Syklisten skal på sin side stoppe på rødt lys og følge vikepliktsreglene.

Vær synlig, ta hensyn

Når du sykler i trafikken er det viktig å gjøre seg godt synlig. NAF har disse rådene til deg som tar sykkelen fatt:


Beskytt hodet:

  • Det er ti ganger så stor fare for å få en hodeskade i forbindelse med sykkelulykke om man ikke bruker hjelm.
  • Blant syklister som ikke bruker hjelm, får åtte av ti en hodeskade i forbindelse med sykkelulykker med personskade.
  • Blant barn er aldersgruppen seks til ti år mest utsatt, særlig 10-åringen. (10-åringen får endelig lov å sykle alene, men mangler langsiktig opplæring på forhånd). Sykle sammen med barna når de skal lære seg veien til skolen eller treningen.


Gjør deg synlig:

  • Bruk refleksvest eller kontrastfarger på klær.
  • Bruk refleks på pedalene eller refleksbånd rundt leggen hvis du har klikkpedaler.
  • Bruk lys både foran og bak, og ikke legg bort lyktene i sommerhalvåret. Lys gir mye bedre synlighet på en grå og regntung sommerdag.
  • Sørg for at sykkelen er i god teknisk stand. Bremser foran og bak er påbudt.
  • Sykle tydelig slik at andre skjønner hva du skal. Bruk armene som retningsviser.