Denne plikten gjelder også for alle andre som kommer til skadestedet, og den som bevisst passerer eller reiser i fra et skadested uten å hjelpe, kan i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

Dette gjør du ved en trafikkulykke med personskade:

Stans, sikre egen sikkerhet, skaff oversikt

Stans bilen med en viss avstand til ulykkesstedet, slik at utrykningskjøretøyer får plass så nær som mulig. Sett umiddelbart på nødblinklys. Din bil vil fungere som en veisperring og varsling for andre. Billysene kan brukes til å lyse opp ulykkesstedet.

Ta på refleksvest

Egen sikkerhet går foran andres sikkerhet, og vondt blir verre om også de som forsøker å redde blir skadet. Det er påbudt med refleksvest i alle biler, og du skal klare å få tak i den mens du sitter i forsetet.

Sikre skadestedet

Hvis ingen har tatt klar ledelse, så tar DU ledelsen. Sett straks noen i gang med å sikre at ikke flere biler blir innblandet ved å stanse trafikken og sette ut varseltrekant. Hvis noen har tatt ledelsen, adlyd ordre som blir gitt og bidra med sikring. Få pasienter bort fra åpenbare farer og skru av tenningen på involverte kjøretøyer, hvis mulig.

Skaff oversikt og varsle

Hvor er ulykken? Hvor mange ser ut til å være skadet? Hvor mange biler er innblandet? Ring ambulanse 113 eller politi 112. Det viktigste er å gi nødetatene en så god posisjon som mulig. Operatøren på telefonen vil veilede deg videre og stille viktige spørsmål. Forsøk å beholde roen.

Hvis du mener du er kvalifisert til å gi førstehjelp, kan du sette noen andre på stedet til å varsle nødetatene slik at du kan begynne livreddende førstehjelp umiddelbart.

Gi livreddende førstehjelp

Tenk ABC, som står for Airways (frie luftveier), Breathing (pust) og Circulation (blodsirkulasjon).

Pasienter som roper på hjelp er bevisste. Konsentrer deg først om dem som ikke gir lyd fra seg. Sikre frie luftveier ved å bøye hodet forsiktig bakover. Puster pasienten, legg vedkommende i stabilt sideleie eller sørg for at noen holder hodet bakover hvis det ikke er mulig å flytte pasienten. Selv på en varm sommerdag starter nedkjøling umiddelbart, og reduserer raskt muligheten til å overleve. Sørg for at pasientene holder seg varme, bruk tepper og klær.

Hvis pasienten ikke puster, start hjerte- og lungeredning med 30 kompresjoner etterfulgt av to innblåsinger. Du skal ikke blåse hardt, men se at brystkassen hever seg. Det er viktig med rytme på kompresjonene. Ironisk nok har sangen «Stayin´ alive» med popgruppa Bee Gees akkurat riktig tempo på kompresjonene.

Sørg for at noen kan avlaste komprimeringen, siden dette er fysisk svært krevende. Snakk med hverandre rundt pasienten og gi tydelige beskjeder. Behold roen, og husk at hensikten med hjerte- og lungeredning er å sikre sirkulasjon, ikke at pasienten plutselig «våkner».

Hold på med førstehjelp til redningsmannskapene er på stedet og tydelig gir beskjed om å overta. 

Dette gjør du ved trafikkuhell uten personskade

 • Sett på varselblink.
 • Ta på refleksvest, husk at egen sikkerhet går foran.
 • Sikre skadestedet blant annet med varseltrekant.
 • Er du usikker på om politiet bør varsles, bør du varsle dem. Du kan ringe politiet på 02800 i stedet for på 112 hvis det ikke dreier seg om akutt nød. Husk at promillekjøring eller andre forseelser er en politisak selvom ingen er skadet.
 • Noter navn og telefonnummer til vitner.
 • Ta bilder.
 • Skriv skademelding. 

Finn ditt digitale skademeldingsskjema her.

Hvis mulig:

 • Mål avstander til fortau, skilter og lignende.
 • Mål veibredde.
 • Mål lengde på bremsespor.
 • Flytt kjøretøyene slik at annen trafikk kan passere.

De som er innblandet i et trafikkuhell har også plikt til å oppgi navn, adresse og registreringsnummer på kjøretøyet. Hvis bilen er lånt eller leid, skal også eierens navn og adresse oppgis.

Husk at NAF har døgnåpen hjelp til sine medlemmer ved akutt behov for juridisk rådgivning.

Les mer om NAF Veihjelp.