Det kan være vanskelig å finne ut hvem som har skylden etter en kollisjon. Derfor er det viktig å sikre bevis på skadestedet, eks. ved å ta bilder.

For å ilegge en part skylden for et uhell må:

  • føreren ha opptrådt uaktsomt
  • føreren må ha brutt trafikkregler
  • det ha vært en teknisk svikt ved kjøretøyet


Dersom begge partene for eksempel har brutt trafikkregler eller vært uaktsomme, vil ansvaret bli delt.

Er det ikke mulig å bevise skyld må hver av partene dekke sin egen skade.

Du kan også bli ilagt skyld for et uhell selv om det ikke har vært fysisk kontakt mellom kjøretøyene, for eksempel om du presser en annen bil ut i grøfta.

Vi gir deg advokathjelp

NAF har advokater og biltekniske eksperter som er klare til å hjelpe deg som medlem hele døgnet!

Bli medlem i dag