Du kan ha leiebildekning i egen kaskoforsikring. Sjekk vilkårene du har hos ditt forskikringselskap.

Hvis en annen part har forårsaket skaden på din bil, vil du kunne ha krav på å få dekket leiebilkostnader hos forsikringsselskapet til den som har ansvaret for skaden. Kravet er at du må dokumentere at du har et spesielt behov for bil, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver om at bilen benyttes i forbindelse med daglig arbeid.

Kravet må tas direkte med motpartens forsikringsselskap, og vi anbefaler at du kontakter forsikringsselskapet før du inngår avtale om leie av bil.