Særlig i grålysningen om morgenen og i skumringen om ettermiddagen vandrer elgene og da er risikoen for sammenstøt størst.

NAF mener at myndighetene kunne gjort mye for å begrense faren for sammenstøt. Ved å rydde småskogen langs veiene får man til to ting:

  • Oversikten blir bedre for sjåførene
  • Man tar vekk attraktivt beite for elgen

NAF mener dette enkle grepet burde vært brukt i langt større grad. Kollisjoner med elg får ofte store konsekvenser, og rydding av småskog er et enkelt og rimelig trafikksikkerhetstiltak.

Vi gir deg advokathjelp

NAF har advokater og biltekniske eksperter som er klare til å hjelpe deg som medlem hele døgnet!

Bli medlem i dag

Nyttige tips

Faren for å møte elg på veiene i Norge er stor - hele året - men spesielt stor om høsten. Det er derfor viktig at vi som sjåfører er årvåkne.

NAF har følgende tips til landets sjåfører:

  • Ta fareskiltene på alvor og kjør rolig på utsatte strekninger.
  • Flytt blikket fra side til side slik at man får med seg bevegelser i veikantene.
  • Sørg for å ha riktig justerte lys på bilen
  • Bruk ikke tåkelys med mindre været tilsier det.
  • La GPS og mobiltelefon hvile når du kjører
  • Synes kollisjonen uunngåelig så prøv å treff elgens bakpart.  

Hvis uhellet er ute

Hvis uhellet er ute og dyret er skadet må man varsle politiet, som igjen varsler den lokale viltnemnd. Viltnemnden har ansvaret for ettersøk og avlivning av skadde dyr.

Merk også at varsel til politiet kan få betydning for forsikringsoppgjøret. Enkelte selskap reduserer egenandelen hvis det kan dokumenteres at politiet er varslet umiddelbart.