Etter et uhell anbefaler NAF at det alltid fylles ut et skademeldingsskjema, men ikke skriv under på noe du er uenig i.

Er begge parter enig om hendelsesforløpet, er det enklest om det fylles ut et felles skjema. Bruk god tid på utfyllingen og les instruksjonen nøye før du krysser av eller gjør andre nedtegnelser.

Skjemaet fordeler ikke skyld

Skademeldingen skal ikke fordele skyld, men gi forsikringsselskapene grunnlag for å kunne ta stilling til skyldspørsmålet.

Hvis motparten ikke vil signere, må du passe på å notere navn, adresse, bilens registreringsnummer og en erkjennelse av at uhellet har funnet sted.

Fyll ut skjemaet uansett

Hvis motparten ikke vil samarbeide, fyller du ut din egen skademelding og sender den til forsikringsselskapet ditt.

Vi har bilekspertene og bilbergerne!

Våre biltekniske eksperter og bilbergere hjelper deg om du har spørsmål eller problemer med bilen.

Bli medlem i dag