Etter et uhell anbefaler NAF at det alltid fylles ut et skademeldingsskjema, men ikke skriv under på noe du er uenig i.

Er begge parter enig om hendelsesforløpet, er det enklest om det fylles ut et felles skjema. Bruk god tid på utfyllingen og les instruksjonen nøye før du krysser av eller gjør andre nedtegnelser.

Skjemaet fordeler ikke skyld

Skademeldingen skal ikke fordele skyld, men gi forsikringsselskapene grunnlag for å kunne ta stilling til skyldspørsmålet.

Hvis motparten ikke vil signere, må du passe på å notere navn, adresse, bilens registreringsnummer og en erkjennelse av at uhellet har funnet sted.

Fyll ut skjemaet uansett

Hvis motparten ikke vil samarbeide, fyller du ut din egen skademelding og sender den til forsikringsselskapet ditt.

Hvem har ansvaret ved en kollisjon?

Det kan være vanskelig å finne ut hvem som har skylden etter en kollisjon. Derfor er det viktig å sikre bevis på skadestedet, eks. ved å ta bilder. For å ilegge en part skylden for et uhell må: føreren ha opptrådt uaktsomt føreren må ha brutt  tafikkregler det ha vært en teknisk svikt ved kjøretøyet.

Dersom begge partene for eksempel har brutt trafikkregler eller vært uaktsomme, vil ansvaret bli delt.

Er det ikke mulig å bevise skyld må hver av partene dekke sin egen skade.

Du kan også bli ilagt skyld for et uhell selv om det ikke har vært fysisk kontakt mellom kjøretøyene, for eksempel om du presser en annen bil ut i grøfta.