Parkering

Bruk av p-skive er vanlig i Danmark og til dels også i Sverige. Fra og med høsten 2010 har ordningen med P-skive blitt innført på parkeringsplasser også i...