P-skive benyttes i hovedsak ved gratis parkering, og formålet er å forhindre at biler står parkert på plassen over et lengre tidsrom, og således opptar plassen fra andre. P-skiven festes i ruten på bilen og hjulet vris til det tidspunkt bilen ble frasatt. Du har da anledning til å stå parkert på stedet i inntil den skiltede maksimale tid fra angitt tid på P-skiven.

Hvor får jeg tak i P - skive?

Kommunens servicetorg, bensinstasjoner, etc. Pris på P-skive ligger normalt mellom 5 og 20 kr. 

Hvor er dette hjemlet?

Bruk av p-skive reguleres av skilt nr. 831 i Skiltforskriften. Det angir at parkering bare er tillatt på stedet ”når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.” Skiltet vil være gjeldende 24 timer fra det er satt opp, med mindre lengre tid uttrykkelig fremgår.

Konsekvenser hvis du ikke har P - skive i vinduet

Dersom du parkerer bilen uten at parkeringsskive er synlig plassert i frontruten, risikerer du ileggelse av parkeringsgebyr.