P-skive brukes i hovedsak ved gratis parkering, og formålet er å forhindre at biler står parkert på plassen over et lengre tidsrom og tar opp plassen fra andre. P-skiven festes i ruten på bilen og hjulet vris til det tidspunktet du forlot bilen. Da kan du stå parkert på stedet i inntil den skiltede maksimale tid fra angitt tid på P-skiven.

Hvor får jeg tak i parkeringsskive?

Parkeringsskiver finnes ofte på kommunenes servicetorg, bensinstasjoner eller bilutstyrsbutikker. En skive koster rundt 20 kroner for varianten som ligner et klistremerke. Det finnes også elektroniske skiver som viser klokkeslettet. Det spiller ingen rolle hva slags skive eller klokke du bruker. Poenget er bare å vise når du forlot bilen, og dermed hvor lenge du har stått på parkeringsplassen. En skive fra Oslo kommune vil gjelde i Alta også. Eller i Danmark, for den saks skyld, der slike skiver har vært brukt i en årrekke.

Hvor er dette hjemlet?

Bruk av p-skive reguleres av skilt nr. 831 i Skiltforskriften. Det angir at parkering bare er tillatt på stedet «når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.» Skiltet vil være gjeldende 24 timer fra det er satt opp, med mindre lengre tid uttrykkelig fremgår.

Hva skjer hvis jeg ikke bruker parkeringsskive?

Dersom du parkerer bilen uten at parkeringsskive er synlig plassert i frontruten, risikerer du parkeringsgebyr.

Hva skjer hvis man «jukser» med skiven og setter feil tidspunkt?

Hvis du flytter tidspunktet du forlater bilen en time fram for å kunne stå en time ekstra, risikerer du gebyr om dette blir oppdaget. Feil tidspunkt er i strid med parkeringsbestemmelsene.

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon