Parkering på privat område reguleres av avtalerettens regler. Når bilen er plassert på et privatregulert område, anses du for å ha inngått en avtale om parkering og for å ha godtatt de regler som gjelder for parkering på det aktuelle stedet. Det er derfor viktig å sette seg inn i parkeringsvilkårene på stedet.

Krav til de private parkeringsselskapene

Det skal være skiltet klart og tydelig, og komme klart fram hvor lenge man kan parkere og hva dette koster. Vilkårene for parkering kan ikke være urimelige.

Hvem er ansvarlig for boten?

Avtalen om parkering anses som inngått mellom fører av bilen og det aktuelle parkeringsselskap. Det er med andre ord fører og ikke eier av bilen som blir ansvarlig. Dersom du har lånt bort bilen din må du være forberedt på å kunne underbygge at man ikke var fører av bilen på det aktuelle tidspunkt.

Hvordan klager du på en parkeringsbot?

Ved overtredelse av parkeringsreglene, har parkeringsselskapet anledning til å ilegge kontrollavgift. Mener du at kontrollavgiften er ilagt på feil grunnlag kan du klage til selskapet skriftlig. En bør da avvente med å betale kontrollavgiften til du får svar på klagen. Opprettholder parkeringsselskapet kontrollavgiften, kan saken klages inn for Parkeringsklagenemnda, dersom det aktuelle parkeringsselskap er medlem. Når man skal klage er det en del forhold som man erfaringsmessig ikke får medhold i, blant annet at kvitteringen er falt ned i bilen, at betalt tid nettopp har utløpt og når man står på linjen for det oppmerkede området. Så lenge et krav er omtvistet kan det ikke gå til inkasso.

Les mer hos Parkeringsklagenemnda