Staten

Det er Stortinget som hvert år legger rammene for hvor mye som skal brukes innenfor samferdselsområdet som Staten har ansvaret for. Det gjelder investeringer og drift av riksveinettet inkludert riksveiferger, investeringer og drift i jernbanenettet. I tillegg godkjenner Stortinget alle bompengefinansierte prosjekter som behandles som egne saker.

Fylkene

Det er fylkestingene som hvert år vedtar hvor mye som skal brukes innenfor samferdselsområdet som fylkene har ansvaret for. Det gjelder i hovedsak fylkesveiene og fylkesveifergene herunder en del hurtigbåttilbud, og fylkenes kollektivtilbud.

Kommunene

Det er kommunestyrene som hvert år vedtar hvor mye som skal brukes innenfor samferdselsområdet som kommunene har ansvaret for. Det gjelder i hovedsak de kommunale veiene. Noen kommuner driver også lokale kollektivtilbud som kommunestyrene (bystyrene) har ansvaret for.