NAF.no

Huller i veien? NAF klager for deg!

Veiene forfaller, og ved å fylle ut vårt veifelleskjema kan NAF ta klagen din videre til Statens vegvesen.

NAF er opptatt av at veiene våre skal sikre oss en trygg og effektiv fremkommelighet. Meld fra til oss om hull i veien og andre veifeller.

Vi vet at vedlikeholdet på norske veier har vært for dårlig i mange år og at forfallet har gått langt. At dere som bruker veiene melder fra til NAF hjelper oss til å legge trykk på ansvarlige myndigheter. 

  • Kjenner til eksempler på dårlige veistrekninger? Bruk vårt veifelleskjema under.
  • Innsendte skjema må inneholde fullstendig navn, e-post adresse og telefon.
  • Etter en kvalifisert vurdering sender vi det som er aktuelt  til ansvarlig myndighet.

Les mer om veimyndighetenes ansvar for skade

Jeg ønsker å registere følgende forhold på/ved veien,
som setter sikkerheten til de som ferdes på veien i fare:
Veistrekning:
Generelle opplysnninger
Vei
Fartsgrense
Område:
Jeg har følgende forslag til utbedring av forholdet/andre kommentarer:
Personopplysninger
Har du ringt 175 (Vegtrafikksentralen)?