NAF er opptatt av at veiene våre skal sikre oss en trygg og effektiv fremkommelighet. Meld fra til oss om hull i veien og andre veifeller.

Vi vet at vedlikeholdet på norske veier har vært for dårlig i mange år og at forfallet har gått langt. At dere som bruker veiene melder fra til NAF hjelper oss til å legge trykk på ansvarlige myndigheter. 

  • Kjenner til eksempler på dårlige veistrekninger? Bruk vårt veifelleskjema under.
  • Innsendte skjema må inneholde fullstendig navn, e-post adresse og telefon.
  • Etter en kvalifisert vurdering sender vi det som er aktuelt  til ansvarlig myndighet.

Les mer om veimyndighetenes ansvar for skade